Home / Evenementen / Aanbestedingsrechtelijke Actualiteiten bij Gemeentelijke...

Aanbestedingsrechtelijke Actualiteiten bij Gemeentelijke Gebiedsontwikkeling

Stadhuis van AlkmaarLangestraat 97 Alkmaar

Evenementenarchief
07 Oktober 2009, 15:00 - 18:00

Op woensdag 7 oktober 2009 organiseert CMS Derks Star Busmann in samenwerking met Living Vision het seminar Aanbestedingsrechtelijke Actualiteiten bij Gemeentelijke Gebiedsontwikkeling.

Een kleinschalig interactief seminar waarin voor en door diverse Noord-Hollandse gemeenten wordt ingegaan op de actuele aanbestedingsrechtelijke praktijk bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Juridische aspecten, procedurele en praktische tips en de mogelijkheden om optimaal kansen te benutten komen aan bod.

De inleiding van het seminar zal worden verzorgd door de heer drs. S.H. Binnendijk, wethouder Milieu en Ruimtelijke Ordening. Alkmaar heeft recent een complexe aanbesteding afgerond, inzake het project “Overstad”. Daarbij is gebruik gemaakt van de “concurrentiegerichte dialoog”. Bij deze aanbestedingsvorm maakt de overheidspartij optimaal gebruik van de creativiteit van de deelnemende marktpartijen.
De gemeente Alkmaar zal daardoor een grootschalige gebiedsontwikkeling kunnen gaan realiseren, in nauwe samenwerking met marktpartijen. De heer Binnendijk zal de positieve ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens (de aanbesteding van) dit project toelichten.

Petra Heemskerk (CMS Derks Star Busmann) gaat tijdens het seminar dieper in op diverse actuele aanbestedingsrechtelijke aspecten bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan (Europeesrechtelijke) jurisprudentie, praktische aspecten en het recent verschenen ICER-rapport. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de concurrentiegerichte dialoog.

Living Vision geeft een inleiding over de vraag hoe een gebiedsontwikkeling en het bijbehorende selectieproces praktisch kan worden ingericht en hoe daarbij (door gemeenten) kansen optimaal kunnen worden benut. Dit voor wat betreft de effectiviteit van het proces, de inrichting van de interne organisatie en de communicatie.

Het seminar Aanbestedingsrechtelijke Actualiteiten bij Gemeentelijke Gebiedsontwikkeling wordt georganiseerd op woensdag 7 oktober 2009 van 15.00 uur tot en met 18.00 uur in het Stadhuis van Alkmaar.

Meer informatie
Marloes van Petegem
Communications & Events
T +31 (0)30 2121 562
[email protected]

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam