Home / Evenementen / Actualiteiten Bestuursprocesrecht

Actualiteiten Bestuursprocesrecht

kantoor Utrecht, Auditorium Links

Evenementenarchief
26 Oktober 2015, 16:00 - 19:15

Tijdens de cursus krijgt u aan de hand van actuele ontwikkelingen een hernieuwde en verdiepte kennismaking met een aantal bekende en minder bekende bestuursrechtelijke leerstukken. Professor de Poorter zal ingaan op actuele zaken naar aanleiding van een serie uitspraken uit de recente jurisprudentie.Spreker


Dr. J.C.A. (Jurgen) de Poorter (1974) is als hoogleraar verbonden aan de Tilburg School of Law. Zijn leerstoel is gericht op het bestuurs(proces)recht, met in het bijzonder 'rechtsvorming in de democratische rechtsstaat’. Tevens is hij sinds 2005 werkzaam als raadadviseur bij de Raad van State. Daarvoor was hij als promotieonderzoeker en universitair docent verbonden aan Tilburg University. Hij promoveerde er in 2003 op het proefschrift ‘De belanghebbende. Een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbendebegrip’ en heeft inmiddels vele publicaties op het terrein van het bestuursrecht en bestuursprocesrecht op zijn naam.Doelgroep


Deze cursus wordt georganiseerd als interne cursus. Vanwege het interne karakter van de cursus kan slechts een beperkt aantal bestaande cliënten van CMS zich aanmelden voor deze cursus. Voor bestaande cliënten is het volgen van deze cursus kosteloos.