Home / Evenementen / Actualiteiten Contractenrecht

Actualiteiten Contractenrecht

Amsterdam, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
08 December 2016, 16:00 - 19:15

Tijdens deze bijeenkomst worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het contractenrecht besproken. Aan de hand van de meest in het oog springende jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad zal onder meer aandacht worden besteed aan leerstukken als de totstandkoming van overeenkomsten (precontractuele fase), wilsgebreken en nietigheden, uitleg, nakoming en niet-nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Ook zal aandacht worden besteed aan de problematiek van verjaring en verval. De precieze inhoud van deze cursus zal afhangen van de ontwikkelingen in de rechtspraak zoals deze zich in de loop van 2016 zullen voordoen.

Spreker
Mr. dr. P.S. (Sjoerd) Bakker is Associate Professor bij de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), Legal Consultant en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma. Sjoerd Bakker doceert en publiceert met regelmaat op het terrein van het (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Doelgroep
Deze cursus wordt georganiseerd als interne cursus. Vanwege het interne karakter van de cursus kan slechts een beperkt aantal bestaande cliënten van CMS zich aanmelden voor deze cursus. Voor bestaande cliënten is het volgen van deze cursus kosteloos.