Home / Evenementen / Actualiteiten Ondernemingsrecht

Actualiteiten Ondernemingsrecht

restaurant, kantoor Amsterdam

Evenementenarchief
14 Januari 2016, 16:00 - 19:15

Deze actualiteitencursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het brede terrein van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Aan de hand van actuele jurisprudentie, wetgeving en literatuur op het gebied van het ondernemingsrecht worden de meest recente ontwikkelingen behandeld.

Tijdens de cursus wordt de actuele stand van het ondernemingsrecht behandeld en worden de gevolgen de nieuwe wetgeving voor de ondernemingsrechtpraktijk mede aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Spreker
Prof. mr. C.D.J. Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek van mr. Bulten richt zich op ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting en de klassieke thema's van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals besluitvorming en vertegenwoordiging, bestuurdersaanprakelijkheid en het enquêterecht.

Claartje Bulten verzorgt colleges Ondernemingsrecht voor bachelor- en masterstudenten en is als docent en cursusleider actief bij het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO). Ze maakt deel uit van de kernredactie van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR).

Doelgroep
Deze cursus wordt georganiseerd als interne cursus. Vanwege het interne karakter kan slechts een beperkt aantal bestaande cliënten van CMS zich aanmelden voor deze cursus. Voor bestaande cliënten is het volgen van deze cursus kosteloos.