Home / Evenementen / Actualiteiten aanbesteden in de zorg

Actualiteiten aanbesteden in de zorg

Utrecht

Evenementenarchief
11 September 2014, 15:30 - 17:30

Het doel van het seminar is partijen die actief zijn in de zorgsector te informeren over de actuele aanbestedingsrechtelijke ontwikkelingen en praktijk.

Zo brengt de Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking is getreden, meer verplichtingen voor aanbestedende diensten (bijvoorbeeld academische ziekenhuizen) met zich mee dan voorheen. De ruimte om bij opdrachten met een waarde lager dan de drempelwaardes zonder aanbesteding opdrachten te vergeven wordt steeds kleiner.

Tijdens het seminar zal ook worden ingegaan op de vraag of zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig zijn én wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het kader van de WMO.

Ook voor niet-aanbestedende diensten (bijvoorbeeld algemene ziekenhuizen) is het seminar relevant. Waar opdrachten in concurrentie worden vergeven, impliceert deze keuze dat ook bij die wedstrijden de spelregels van het aanbestedingsrecht een rol spelen.

Aan de hand van de gewijzigde wetgeving en recente ontwikkelingen in de jurisprudentie zullen wij op de hierboven genoemde ontwikkelingen ingaan tijdens het seminar Aanbesteden in de zorg op 11 september 2014 in Utrecht.

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Aanmelden kan via onderstaande registreerbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

15.15 uur ontvangst
15.30 uur aanvang seminar
17.30 uur borrel

Registratie

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam