Home / Evenementen / Bijeenkomst landelijk staatssteunnetwerk

Bijeenkomst landelijk staatssteunnetwerk

Paushuize Utrecht

Evenementenarchief
30 September 2013, 13:30 - 16:00

Werkt u bij een (decentrale) overheid? Loopt u regelmatig aan tegen (soms complexe) staatssteunkwesties? Of bent u juist wetenschapper, advocaat of consultant, en wilt u meer kennisuitwisseling met beroepsgenoten en overheden, of meer praktijkcases horen? Dan is de bijeenkomst landelijk staatssteunnetwerk de ideale gelegenheid voor u om oplossingen en ideeën op het gebied van staatssteun op te doen.

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst, die plaatsvindt op maandag 30 september 2013 om 13.00 uur in de historische entourage van het Paushuize in Utrecht.
De bijeenkomst is bedoeld voor een ieder die in zijn of haar praktijk met staatssteun te maken heeft (gehad). Op basis van de vooraankondiging alleen al hebben zich al meer dan 150 geïnteresseerden aangemeld.

Tijdens deze middag gaan wij samen met u op een informele en interactieve manier in op diverse actuele ontwikkelingen. Uw eigen inbreng is daarbij van groot belang. Het programma biedt ruimschoots de tijd om op vrijwel alle staatssteungebieden in gesprek te treden met elkaar, ervaringen uit te wisselen en met deskundigen in discussie te gaan. In totaal worden zes rondetafelgesprekken georganiseerd over verschillende staatssteunonderwerpen, onder leiding van deskundigen uit overheid, wetenschap, rechtspraak, advocatuur en consultancy. Er is bovendien ruimschoots tijd voor een uitgebreide netwerkborrel.

Landelijk Staatssteunnetwerk

Tijdens deze bijeenkomst wordt het startschot gegeven voor het Landelijk Staatssteunnetwerk, dat uitwisseling mogelijk wil maken van praktijkproblemen en –oplossingen op het gebied van staatssteun, en een brug wil slaan tussen overheid, wetenschap en praktijk. Dit netwerk zal openstaan voor iedereen die bereid is staatssteunkennis te delen en te verspreiden. U zult voortaan door middel van een online platform met anderen in contact kunnen komen om vragen te stellen of juist te beantwoorden, of om meer achtergrondinformatie te verkrijgen.

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Opening door Robert-Jan van Lotringen, Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK

Keynote speech door prof. Arjen Meij,Universiteit Utrecht/Universiteit Luxemburg/TMC Asser Instituut, voormalig rechter bij het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Keynote speech door Auke van de Goot, Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, Brussel

14.00 uur Rondetafelgesprekken

Sessie 1. Diensten van Algemeen Economisch Belang
Mr. Miranda Schothuis, Jurist bureau Internationale Zaken,
Provincie Noord-Brabant
Mr. Lisanne Boer, adviseur staatssteunrecht, Kenniscentrum Europa decentraal
Mr. Maarten Aalbers, onderzoeker staatssteun, Universiteit Leiden

Sessie 2. Gebiedsontwikkeling en infrastructuur
Prof.mr. Bart Hessel, Bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden, Universiteit Utrecht
Mr. Bart van Ulden, Hoofd Juridische Zaken, projectteam Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, Gemeente Rotterdam
Mr. dr. Allard Knook, advocaat en specialist staatssteunrecht, CMS

Sessie 3. Sport
Mr. Rianne Fredriks, jurist Bureau Internationale Zaken, Provincie Gelderland
Mr. Joost Houdijk, advocaat Europees en Mededingingsrecht, AKD Advocaten

Sessie 4. Energie, duurzaamheid en innovatie
Mr. Melvin Könings, adviseur staatssteun Lysias
Prof.mr. Leigh Hancher, Hoogleraar Europees Recht, Universiteit Tilburg
Drs. Mark Strootman, adviseur bij Subsidia

Sessie 5. Woningcorporaties
Mr. Angélique van Herwijnen, Coördinerend juridisch specialist, Ministerie van BZK
Mr. Sébastien Garnier, public affairs EU, Aedes
Prof.mr. Willemien den Ouden, Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

Sessie 6. Landbouw en natuur
Mr. Eric Janssen, advocaat, Dirkzwager Advocaten
Prof.mr. Willem Bruil, Hoogleraar Agrarisch recht, Rijksuniversiteit Groningen, directeur Agrarisch instituut
Mr. Ellen Vermoesen, casehandler Europese Commissie, DG AGRI

15.30 uur Plenaire afsluiting, presentatie netwerk

16.00 uur Netwerkborrel

Registreren

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst en voor maximaal twee sessies door middel van onderstaande registratieknop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Het is dus mogelijk dat we uw inschrijving of voorkeur niet kunnen honoreren.

Sprekers

Allard Knook