Home / Evenementen / Civiele handhaving van het mededingingsrecht - de...

Civiele handhaving van het mededingingsrecht - de actualiteit

Evenementenarchief
23 Mei 2012, 12:00 - 13:30

De meeste ondernemingen zijn inmiddels met het bestaan van het mededingingsrecht bekend. In toenemende mate zijn bedrijven zich bewust van de risico's die kleven aan het maken van prijsafspraken, het verdelen van markten en het misbruiken van een economische machtspositie. Daarbij spelen niet alleen een rol de hoge boetes die mededingingsautoriteiten kunnen opleggen aan de ondernemingen en hun leidinggevenden, maar ook de negatieve publiciteit die met beboeting gepaard gaat.

Het blijft echter niet beperkt tot het publiekrechtelijke optreden van de mededingingsautoriteit. Steeds vaker halen benadeelden van mededingingsrechtelijke inbreuken via een civielrechtelijke procedure verhaal bij de inbreukmakende partij. Een nieuwe dimensie die aan het arsenaal van mededingingsrechtelijke handhaving definitief lijkt te zijn toegevoegd.

Maar wat houdt deze nieuwe dimensie precies in, was zijn de risico's voor ondernemingen en welke kansen kunnen hiermee ook voor ondernemingen ontstaan?

Om deze en andere vragen te beantwoorden organiseert CMS op woensdag 23 mei 2012 een lunchseminar. Tijdens de lunch zal dit opkomend rechtsgebied onder uw aandacht worden gebracht en de actuele stand van de civielrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht met u worden doorgenomen.

Programma woensdag 23 mei 2012

12:00 uur

Ontvangst met lunch

12.30 uur

Inleiding door Edmon Oude Elferink

12.45 uur

Presentatie door Bram Braat

13.30 uur

Einde

Graag hopen wij u te begroeten op 23 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

Edmon Oude Elferink
Partner EU en mededingingsrecht

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich tot uiterlijk 18 mei a.s. aanmelden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent één permanente opleidingspunt toe aan dit seminar.

Contactinformatie

Locatie
CMS Derks Star Busmann
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht

Contact
CMS Derks Star Busmann
Business Development & Communications
T +31 30 2121 598
E [email protected]

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

Edmon-Oude-Elferink-CMS-NL
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam