Home / Evenementen / Hot topic! Uitspraak in GFKL-zaak

Hot topic! Uitspraak in GFKL-zaak

CMS Derks Star BusmannMondriaantoren - Amstelplein 8AAmsterdam

Evenementenarchief
03 November 2011, 16:00 - 18:00

Op donderdag 27 oktober heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een belangrijke zaak over de overname van schuldvorderingen, de zogenaamde GFKL-zaak.

Uit de uitspraak blijkt dat deze ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw btw-positie in relatie tot de overname van debiteurenportefeuilles en de waarde hiervan bij aan- en verkoop.

Het Europese Hof heeft zojuist in de GFKL-zaak beslist dat deze marktpartij die voor eigen risico onvoldane schuldvorderingen koopt voor een prijs beneden de nominale waarde, geen economische activiteit verricht. Nu geen sprake is van een economische activiteit, bestaat in principe ook geen recht op aftrek van btw op (incasso- en deurwaarders-) kosten. Dit zal leiden tot hogere incassokosten voor de marktdeelnemer die vorderingen koopt. Ook zal dit een negatieve invloed hebben op de economische waarde van vorderingenportefeuilles.

Kernvragen voor uw organisatie:
- In hoeverre kan de niet meer aftrekbare btw worden doorbelast aan debiteuren?
- Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor bestaande afspraken met de fiscus?
- Zijn er mogelijkheden de negatieve gevolgen van deze uitspraak te beperken door de aan- en verkoop van vorderingenportefeuilles anders te structureren?
- Kunnen bestaande (forward flow) contracten worden opengebroken?

Wij organiseren, speciaal voor u, een seminar op donderdag 3 november om 16:00 uur op ons kantoor te Amsterdam, om deze uitspraak toe te lichten en om gezamenlijk de mogelijke gevolgen voor uw organisatie in kaart te brengen.

Registreren
Middels onderstaande button kunt u zich online aanmelden. Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Amsterdam. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 1 november aanmelden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Sprekers

Paul Hulshof
Paul Hulshof