Home / Evenementen / Lifesciences programma deel 2: Prijzen en mededin...

Lifesciences programma deel 2: Prijzen en mededinging

kantoor Amsterdam, zaal 4/5

Evenementenarchief
18 Februari 2016, 17:00 - 19:00

Deze 6-daagse cursus wordt verzorgd door interne en externe docenten en zal met nadruk de diepte opzoeken door de juridische knelpunten te behandelen op de betreffende gebieden binnen de LS industrie.

Deze bijeenkomst is het programma als volgt:
17.00 – 18.00 Financiering en geneesmiddelenprijzen – Leon van den Broeck (Het Recept)
- De rol van de overheid/verzekeraars/apothekers
- Pricing (referentie landen)
- Prijs weesgeneesmiddelen
- Preferentiebeleid

18.00 – 19.00 Mededingingsrechtelijke aspecten - Edmon Oude Elferink en Roderick Nieuwmeyer
- Update jurisprudentie
- Vertical agreements (exclusiviteitsafspraken)
- Kortingen
- Supply chain management
- Overname diensten van zorgverleners (administratie e.d.)
- Fusie en overnames (Wet concentratietoetsing zorg)

Vanaf 19.00 Broodjes