Home / Evenementen / Lunchseminar Wet Markt & Overheid

Lunchseminar Wet Markt & Overheid

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH  Utrecht

Evenementenarchief
26 September 2012 - 13 December 1901, 21:45

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt & Overheid in werking getreden. Deze wet verplicht hogere en lagere overheden om te waarborgen dat eigen economische activiteiten, en die van gelieerde overheidsbedrijven, niet leiden tot concurrentieverstoring. De Nederlandse Mededingingsautoriteit kan sancties opleggen bij schending van deze verplichting. Daarmee biedt de wet ondernemingen een effectief instrument om de 'bijklussende' overheid terug te dringen.

Wij geven u graag inzicht in de nieuwe regelgeving tijdens een lunchseminar op 26 september 2012 te Utrecht. Daarbij zullen wij ingaan op:

De gedragsregels van de Wet Markt & Overheid
verplichting tot doorberekening kosten
verbod op exclusief gegevensgebruik
verbod op functievermenging
verbod op bevoordeling overheidsbedrijven
Het handhavingsinstrumentarium van de Wet Markt & Overheid
De verhouding van de Wet Markt & Overheid tot de Europese staatssteunregels

Programma

12:00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Introductie door Robert Bosman
12:45 uur Presentatie door Edmon Oude Elferink
13:30 uur Presentatie door Allard Knook
14:00 uur Afsluiting

Aanmelden

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich tot uiterlijk 19 september a.s. aanmelden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten De Nederlandse Orde van Advocaten kent één permanente opleidingspunt toe aan dit seminar.

Sprekers

La foto van Robert-Bosman-CMS-NL
Robert Bosman
Partner
Amsterdam
Allard Knook
Edmon-Oude-Elferink-CMS-NL
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam