Home / Evenementen / Productaansprakelijkheid: 'Op naar een duurzaam p...

Productaansprakelijkheid: 'Op naar een duurzaam perspectief!'

Utrecht, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
01 Februari 2018, 13:00 - 16:45

Op donderdagmiddag 1 februari 2018 vindt het jaarlijkse seminar Productaansprakelijkheid plaats in samenwerking met AON en Cunningham Lindsey. Het prikkelende thema van dit jaar is: 'Productveiligheid: Op naar een duurzaam perspectief!'.

Voedselveiligheid en productveiligheid raakt iedereen. De Fipronil-affaire staat nog vers in ons geheugen. Een hele sector werd er zwaar door getroffen. Het maakte consumenten onzeker over het potentiële gevaar van de besmette eieren. Een zaak als deze maakt vragen actueel als wanneer bent u gehouden tot een recall over te gaan, is dat gedekt onder een verzekering en welke rol speelt de NVWA in dit geheel? Maar ook, is er een mogelijkheid om vooraf maatregelen te treffen, zodat in geval van een onveilig product de financiële gevolgen beperkt kunnen blijven?

Met elkaar willen we tijdens dit seminar de dialoog aangaan om te onderzoeken op welke wijze bedrijven (sectoren), verzekeraars en de toezichthouder de praktijk beter op de behoefte kunnen laten aansluiten.

Het seminar zal met een plenaire sessie worden geopend door toezichthouder de heer Rudy Nieuwenhuis van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij zal een toelichting geven op systeemtoezicht, een project van de NVWA, dat gericht is op preventie in samenwerking met de ondernemer. Daarna volgen de workshops. U kunt aan twee van de volgende drie workshops deelnemen:

Workshop 1: De Fipronil-affaire, een illustratieve casus

Tef Tevonderen - Cunningham Lindsey, senior schade-expert gespecialiseerd in productaansprakelijkheids- en recallschades, zal aan de hand van de Fipronil-casus ingaan op een aantal aspecten van gezondheidsgevaar, aansprakelijkheid, verzekeringsdekking en schadevaststelling.

Workshop 2: Risk management beleid

Frank Kappers - Aon, Claims Specialist Aon Risk Solutions, neemt u mee in de recente ontwikkelingen met betrekking tot recall zowel op het gebied van schadeafwikkeling als ook de huidige verzekeringsmogelijkheden. Welke knelpunten ziet Aon o.a. aan de hand van de Fipronil casus en andere praktijkgevallen bij het afsluiten en de schadeafwikkeling? Hoe kunt u hier met een adequaat risk management beleid beter op inspelen en waar moet u op letten wanneer u een recallverzekering wilt afsluiten of te maken krijgt met een onverhoopte recallschade?

Workshop 3: Schadebeperkende maatregelen

Eva Schothorst-Gransier en Bas Baks - CMS, advocaten, gaan in op het contractueel mitigeren van de recallrisico's, mede in het licht van de productbewakingsplicht. Welke maatregelen zijn verplicht, welke processen kunt u vooraf inregelen, welke afspraken maakt u met toeleveranciers, distributeurs en afnemers? Ook onderwerpen als waar moet u op letten als u een verzekering wilt afsluiten en hoe stelt u zich op richting de NVWA, komen aan bod.

In de workshops zal bovendien een stelling worden behandeld. Cunningham Lindsey, Aon, CMS Nederland en de NVWA zullen hierop plenair een terugkoppeling geven:

  • CMS: De NVWA kan bijdragen aan een efficiënter proces en betere verzekerbaarheid.
  • Aon: Een recall verzekering dekt de lading niet.
  • Cunningham Lindsey: Een ongevaarlijk eindproduct waar abusievelijk een grondstof in is verwerkt die niet aan de normen voldoet, behoeft niet te worden teruggeroepen of vernietigd.

Daarna sluiten we het seminar af met een borrel.

Het seminar is met name relevant voor verzekeraars en verzekerden. Ben er op tijd bij want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u niet behoort tot de doelgroep behouden wij ons om die reden het recht voor een selectie te maken.

Aanmelden kan via onderstaande registreerbutton. Hier kunt u tevens eventuele voorkeur voor de workshops aangeven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent drie permanente opleidingspunten voor deze bijeenkomst toe.

Sprekers

De foto van Bas Baks
Bas Baks
Partner
Utrecht
De foto van Eva Schothorst
Eva Schothorst - Gransier
Counsel
Utrecht