Home / Evenementen / Seminar Aanbesteden in de zorg

Seminar Aanbesteden in de zorg

Utrecht

Evenementenarchief
11 Juni 2013, 14:00 - 17:00

Op 11 juni 2013 organiseert CMS het actualiteitenseminar Aanbesteden in de zorg.

Het doel van het seminar is partijen die actief zijn in de zorgsector te informeren over de actuele aanbestedingsrechtelijke ontwikkelingen en praktijk.

Zo brengt de Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking is getreden, meer verplichtingen voor aanbestedende diensten (bijvoorbeeld academische ziekenhuizen) met zich mee dan voorheen. De ruimte om bij opdrachten met een waarde lager dan de drempelwaardes zonder aanbesteding opdrachten te vergeven wordt steeds kleiner. Tegelijkertijd neemt het aantal juridische procedures met de komst van het centrale klachtenmeldpunt en de commissie van aanbestedingsexperts toe.

Ook voor niet-aanbestedende diensten is het seminar relevant. Zorgverzekeraars organiseren veelal vrijwillig een aanbesteding. Deze keuze impliceert dat ook in die wedstrijd de spelregels van het aanbestedingsrecht een rol spelen.

Aan de hand van de gewijzigde wetgeving en recente ontwikkelingen in de jurisprudentie zullen wij op de hierboven genoemde ontwikkelingen ingaan tijdens het seminar.

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, verzoeken wij u zich voor 4 juni a.s. aan te melden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Opleidingspunten


De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunt toe aan dit seminar.

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam