Home / Evenementen / Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht

Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht

Utrecht

Evenementenarchief
03 April 2013, 13:50 - 16:30

De agrarische sector is volop in beweging. CMS Derks Star Busmann organiseert op woensdag 3 april 2013 een seminar Actualiteiten Agrarisch Recht, waarin wij u graag willen bijpraten over een aantal civielrechtelijke ontwikkelingen. In het najaar zullen wij nog een seminar organiseren dat meer publiekrechtelijk georiënteerd is.

Wij zullen aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

Non-conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed

Kopers van een onroerende zaak kunnen na de overdracht geconfronteerd worden met gebreken. Die gebreken kunnen zo ernstig zijn, dat de onroerende zaak niet geschikt is voor 'normaal gebruik'. Te denken valt aan ernstige scheurvorming in de muren, een gebrekkige fundering, met schimmel aangetaste vloeren, asbest, bodemverontreiniging, puinresten in de grond etc. Doordat in het verleden boerenerven wel werden opgehoogd met (asbesthoudend) puin, alsmede doordat in het kader van de bedrijfsvoering verontreiniging in de bodem terecht kan komen, zijn in de loop der jaren diverse procedures gevoerd waarin de koper van agrarisch onroerend goed de verkoper aansprakelijk stelde voor dergelijke gebreken. De rechtspraak is dus volop in beweging. Tijdens het seminar besteden wij daar uitgebreid aandacht aan.

Actualiteiten Pacht

De ontwikkelingen op het gebied van Pacht staan niet stil. Er worden een aantal recente uitspraken besproken.

Agrarische Erfpacht

Erfpacht trekt al enkele jaren de aandacht in de agrarische sector. Reguliere pacht lijkt steeds meer af te nemen omdat geliberaliseerde pacht meer rendement en flexibiliteit biedt voor verpachters. Geliberaliseerde pacht biedt echter niet de lange termijn zekerheid voor pachters om te blijven investeren. Is erfpacht dan misschien een optie? De voor en nadelen van erfpacht in het landelijk gebied worden besproken.

Monumentenaftrek in de Inkomstenbelasting

Op veel landgoederen bevinden zich één of meerdere gebouwen die als rijksmonument zijn aangemerkt. De onderhoudskosten van een dergelijke rijksmonument zijn in de regel fors. Voor zover de kosten betaald worden door natuurlijke personen of door een fiscaal transparante natuurschoonwet-lichaam, kan een aftrek voor onderhoudskosten geclaimd worden in de Inkomstenbelasting. Deze regeling is onlangs versoepeld, waardoor de onderhoudskosten altijd aftrekbaar zijn (en niet pas vanaf een bepaald drempelbedrag). Onderhoudskosten zijn niet aftrekbaar indien door het onderhoud of de restauratie fiscaal gezien een nieuwe inkomstenbron ontstaat. In het zogenaamde Koekfabriek-arrest is echter duidelijk geworden dat niet te snel tot het ontstaan van een “nieuwe bron” mag worden geconcludeerd. Bovendien blijken de onderhoudskosten – onder omstandigheden – ook in aftrek te kunnen worden gebracht door toekomstige kopers. We bespreken de mogelijkheden en onmogelijkheden van kostenaftrek ten aanzien van rijksmonumenten.

Programma

13:30 uur Ontvangst

13:50 uur Opening door dagvoorzitter - Dominique van Dijk

14:00 uur Non-conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed - Marjolein Pesch

Actualiteiten pacht - Marjolein Pesch

14:45 uur Agrarische Erfpacht - Robbert van Opstal

15:30 uur Pauze

15:45 uur Monumentenaftrek in de Inkomstenbelasting - Etienne Cox

16:30 uur Netwerkborrel

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, verzoeken wij u zich voor 22 maart a.s. aan te melden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunt toe aan dit seminar.
Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Marjolein Pesch
Marjolein Pesch
Advocaat
Amsterdam
De foto van Etienne Cox
Etienne Cox
Belastingadviseur
Amsterdam