Home / Evenementen / Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht

Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH Utrecht

Evenementenarchief
07 November 2012, 13:30 - 16:00

Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht

De volgende aspecten van het Agrarisch Recht worden tijdens dit seminar bespoken:

Plattelandswoningen door Luurt Wildeboer
Sinds deze zomer is het mogelijk om voormalige agrarische bedrijfswoningen te bestemmen als zogeheten plattelandswoning. Daarmee kunnen burgerwoningen worden toegestaan in het buitengebied, waarmee leegstand en verpaupering wordt voorkomen. Tegelijkertijd vormt de status van plattelandswoning geen belemmering voor de bestaande agrarische bedrijven in de omgeving vanwege milieu-eisen. Ingegaan wordt op de voordelen van deze regeling.

Aansprakelijkheid bij asbest door Robbert van Opstal
Asbest werd tot in de jaren ’80 veel gebruikt in stallen, bedrijfsloodsen en vaak in woningen vanwege de goede eigenschappen en lage prijs. Inmiddels blijkt het oude gezegde 'goedkoop is duurkoop' nog prima in deze tijd te passen. Wanneer moet asbest verwijderd worden? Welke regelgeving is daarop van toepassing en wie gaat dat betalen?

Actualiteiten pacht door Marjolein Pesch
Op 1 september 2007 is de Pachtwet vervallen en vervangen door een nieuwe regeling in het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe regeling bevat een aantal wijzigingen. Zo werd bijvoorbeeld de eenmalige pacht vervangen door 'geliberaliseerde pacht'. Voorts werd de ruime definitie van 'pacht' veel enger gemaakt: thans wordt vereist dat de landbouw bedrijfsmatig wordt uitgeoefend. De rechtspraak over de consequenties van deze wijzigingen is volop in beweging. Tijdens het seminar besteden wij daar uitgebreid aandacht aan.

Nieuwe Meststoffenwet
Er ligt een wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet bij de Tweede Kamer. Daarmee zullen de productierechten in 2015 vervallen. Daarnaast is er de wens om mest nuttig te gebruiken. Dit stelt eisen aan de mestverwerking. In het wetsvoorstel worden daartoe de mestplaatsingsovereenkomst en de mestverwerkingsovereenkomst geïntroduceerd. Toegelicht zal worden wat dit voor de agrarische sector zal betekenen.

Belastingdienst en exploitatiemogelijkheden landgoed door Willie Ambergen
De Belastingdienst heeft grote invloed op de exploitatiemogelijkheden van een landgoed. In negatieve zin door het betalen van erfbelasting bij het overlijden van een landgoedeigenaar. Maar de fiscus kan ook een aantal fiscale vrijstellingen verlenen die het bijeenhouden van een landgoed bevorderen.
Wat minder goed bekend is, is dat de fiscus ook een aantal fiscale subsidies geïntroduceerd heeft die buitengewoon interessant zijn bij het verduurzamen van een landgoed. Met name de zogenaamde EIA-, MIA- en de VAMIL-regeling kunnen financieel zeer aantrekkelijk zijn.

Programma

13.30 uur: Ontvangst
13.50 uur: Opening
14.00 uur: Plattelandswoningen
14.20 uur: Aansprakelijkheid bij asbest
14.40 uur: Nieuwe Meststoffenwet
15.00 uur: Actualiteiten pacht
15.20 uur: Belastingdienst en exploitatiemogelijkheden landgoed
16.00 uur: Netwerkborrel

Indien u dit seminar wilt bijwonen, verzoeken wij u zich voor 1 november a.s. aan te melden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Sprekers

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam
De foto van Marjolein Pesch
Marjolein Pesch
Advocaat
Amsterdam
De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam