Home / Evenementen / Seminar Actualiteiten Milieurecht

Seminar Actualiteiten Milieurecht

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH UtrechtT +31 30 2121 111

Evenementenarchief
20 September 2011, 09:15 - 12:30

Het milieurecht verandert in hoog tempo. De afgelopen periode trad belangrijke nieuwe wetgeving in werking - zoals de Wabo, de Crisis- en Herstelwet en de Waterwet - en zijn er belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak m.b.t. bestaande regelgeving, onder andere op het gebied van luchtkwaliteit, bodemverontreiniging en externe veiligheid. Europese ontwikkelingen zorgden bovendien voor aanpassing van o.a. het afvalstoffenrecht en de m.e.r. plicht, terwijl wetsvoorstellen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van milieu al weer in behandeling of ingediend zijn bij de Tweede Kamer.

Voor eenieder die met het milieurecht te maken heeft, zoals vergunningverleners c.q. handhavers, projectontwikkelaars en corporaties, is het belangrijk om van al deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Het seminar Actualiteiten Milieurecht biedt u die mogelijkheid. Op dinsdag 20 september 2011 geven wij u in één ochtend aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden een overzicht van de belangrijkste en meest relevante ontwikkelingen binnen het milieurecht. Marike Niemöller, Senior Environmental Counsel, bij Akzo Nobel, zal het seminar inleiden vanuit de optiek van de bedrijfsjurist. Het volledige programma treft u onderstaand aan.

Programma

09:15 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Welkom

Frank Leyendeckers en Luurt Wildeboer, advocaat partner Real Estate & Construction

09:35 uur

Inleiding

Marike Niemöller, Senior Environmental Counsel bij Akzo Nobel

10:00 uur

Recente ontwikkelingen in het milieurecht (o.a. Activiteitenbesluit, Wabo en Crisis- en Herstelwet)

Luurt Wildeboer, advocaat partner Real Estate & Construction

10:30 uur

Actualiteiten bodemverontreiniging

Bart van Meer, advocaat partner Real Estate & Construction

10:50 uur

Actualiteiten externe veiligheid

Erika Samuels Brusse, advocaat Real Estate & Construction

11:00 uur

Pauze

11:30 uur

Recente ontwikkelingen in het Europees milieurecht (o.a. afvalstoffen / m.e.r. / gebiedsbescherming)

Allard Knook, advocaat Real Estate & Construction

11:50 uur

Actualiteiten luchtkwaliteit / Actualiteiten geurhinder

Frank Leyendeckers, advocaat partner Real Estate & Construction

12:10 uur

Actualiteiten geluidhinder

Luurt Wildeboer, advocaat partner Real Estate & Construction

12:30 uur

Afsluitende lunch

Registratie
Middels onderstaande button kunt u zich online aanmelden voor het seminar Actualiteiten Milieurecht. U kunt zich tot uiterlijk 6 september a.s. aanmelden. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk één week voorafgaande aan het seminar een bevestiging met aanvullende informatie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:

Marloes Vonk
Business Development & Communications
T +31 30 2121 562
E [email protected]

Sprekers

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam
Erika-SamuelsBrusse-CMS-NL
Erika Samuels Brusse - van der Linden
Allard Knook