Home / Evenementen / Seminar Bodemenergie vrijdag 7 december is uitges...

Seminar Bodemenergie vrijdag 7 december is uitgesteld

Amsterdam

Evenementenarchief
07 December 2012, 14:00 - 17:00

HET SEMINAR IS UITGESTELD TOT EEN NADER TE BEPALEN DATUM IN HET VOORJAAR 2013

De vraag naar de toepassing van Bodemenergie maakt momenteel een sterke groei door. Dit geldt met name voor de toepassing van warmte/koude opslag (WKO) waarbij met behulp van de constante temperatuur van het grondwater gebouwen in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd worden. Maar ook de eerste geothermische projecten die aardwarmte uit de diepere ondergrond benutten, zijn al gestart.

Bodemenergie kan een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de energievoorziening. De doelstellingen van de overheid op het gebied van energie en klimaat lijken niet haalbaar zonder de inzet van bodemenergie en het gebruik van bodemenergie wordt dan ook door de overheid gestimuleerd. Toch roept het gebruik van bodemenergiesystemen in de praktijk nog veel vragen op. Te denken valt aan vragen over een duurzaam gebruik van de ondergrond, maar ook aan vragen over de juridische complicaties die zich bij dit soort projecten voordoen vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen die niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen een contractuele relatie met elkaar zullen hebben.

Op vrijdag 7 december 2012 organiseert CMS daarom het seminar Bodemenergie. Doel van dit seminar is om bij te dragen aan de bewustwording van de specifieke aandachtspunten die zich bij bodemenergieprojecten voordoen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal tijdens dit seminar aandacht besteed worden aan risico's tijdens de ontwikkelings- en exploitatiefase van bodemenergiesystemen, waarbij aanbeveling mogelijk gedaan zullen worden hoe deze risico's kunnen worden beheerst.

13.30 uur Ontvangst

13.50 uur Opening door Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute

14.10 uur De werking van WKO - Bas Ambachtsheer, Algemeen Directeur van Cofely
Vormen van bodemenergie
Toepassingen van WKO
De keuze voor ontwerp en uitvoering

14.40 uur Regulering en (ruimtelijke) ordening - Frank Leyendeckers, en Martika Jonk, advocaten/partners CMS
Regulering diepe geothermie, voorgestelde wijzigingen Mijnbouwwet
Vergunningen voor WKO's, o.a. op grond van de Waterwet
Knelpunten bij toepassing regelgeving
Verbetering door Besluit bodemenergiesystemen en aanpassing Crisis- en herstelwet?

15.25 uur Pauze

15.45 uur De investeringsbeslissing - Jaap van Rhijn, CEO bij Colliers
Waarom/wanneer kiezen voor een WKO
De beleggingswaarde Ontwikkelingen

16.15 uur Juridische vormgeving en eigendom - Arnout Scholten, advocaat/partner en Femke Stroucken, notaris/partner CMS
Eigendom en juridische vormgeving WKO projecten
Interferentie en eigendom
Relevante overeenkomsten/rechtsverhoudingen
Risico's en aandachtspunten in het ontwikkeltraject

16.45 uur Levering van warmte - Cecilia van der Weijden, advocaat/partner CMS
De Warmtewet
Aansluiting op warmte- of gasnet
Aandachtspunten ter waarborging van de leveringszekerheid van warmte

17.15 uur Netwerkborrel

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Amsterdam.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten
De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.

Sprekers

De foto van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
De foto van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam
De foto van Martika Jonk
Martika Jonk
Advocaat
Amsterdam
De foto van Femke Stroucken
Femke Stroucken
Partner
Amsterdam
Toon meer Toon minder