Home / Evenementen / Seminar Crisis- en herstelwet (Arnhem)

Seminar Crisis- en herstelwet (Arnhem)

CMS Derks Star BusmannMr B.M. Teldersstraat  6842 CT Arnhem

Evenementenarchief
11 Februari 2010, 09:15 - 12:30

Het is een roerige tijd op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht. De wetswijzigingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Een van de meest in het oog springende wetsvoorstellen is de Crisis- en herstelwet (Chw).

Het doel van dit wetsvoorstel is de gevolgen van de economische crisis te bestrijden door de werkgelegenheid en duurzaamheid te stimuleren. De regering wil dit vooral doen door de procedures rondom infrastructurele projecten, andere grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie te versnellen. De Chw is al van toepassing op een bouwproject vanaf 12 woningen.

De versnelling in de procedures wordt bewerkstelligd door zowel wijzigingen in het bestuursprocesrecht als in de bijzondere wetten. Een van de procesrechtelijke wijzigingen is het versnellen van het (hoger) beroep en stringentere ontvankelijkheidsvereisten aan het beroepschrift. Bij de wijzigingen in de bijzondere wetten kunt u denken aan de ontkoppeling van de ruimtelijke procedure en de onteigening en een vereenvoudiging in de uitvoering van de Natuurbeschermingswet. Het zijn slechts een paar voorbeelden.

De Chw van belang is voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houdt met de projectontwikkeling. De Eerste Kamer vergadert binnenkort over het wetsvoorstel. De verwachting is dat de wet spoedig daarna in werking zal treden. Daarom organiseren wij op donderdag 11 februari 2010 en donderdag 25 maart 2010, op respectievelijk ons kantoor in Arnhem en Utrecht een seminar: "Crisis- en herstelwet".

Programma

09:30 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:45 uur

Welkom en introductie Crisis- en herstelwet
Conny Delissen-Buijnsters (Arnhem) / Frank Leyendeckers (Utrecht)

10:15 uur

Mogelijkheden Crisis- en herstelwet voor de ruimtelijke ordening
Claes van Deutekom (Arnhem) / Frank Leyendeckers (Utrecht)

10:45 uur

Pauze

11:15 uur

Mogelijkheden Crisis- en herstelwet voor het milieu
Maaike Bekooy (Arnhem) / Luurt Wildeboer en Jan van Vulpen (Utrecht)

11:45 uur

Mogelijkheden Crisis- en herstelwet voor onteigenen
Bastiaan Oudenaarden (Arnhem) / Hanneke Dupree (Utrecht)

12:15 uur

Lunch


Aanmelden

Als u het seminar op donderdag 11 februari 2010 in Arnhem wilt bijwonen, kunt u zich middels onderstaand formulier aanmelden.
Wilt u liever het seminar op donderdag 25 maart 2010 op ons kantoor in Utrecht bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Marloes Vonk
Communications & Events
T +31 30 2121 562
F +31 30 2121 145
E [email protected]

Sprekers

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam
Jan van Vulpen