Home / Evenementen / Seminar 'Decentralisatie Jeugdzorg"

Seminar 'Decentralisatie Jeugdzorg"

Utrecht

Evenementenarchief
16 April 2014, 14:00 - 17:00

Na een lang politiek proces heeft de Eerste Kamer op 18 februari 2014 de Jeugdwet aangenomen. Dit betekent dat de decentralisatie van de jeugdzorg nu definitief op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. Gemeenten nemen vanaf dat moment de taken inzake jeugdzorg over van het Rijk en de provincies. De nieuwe Jeugdwet legt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp in één hand: die van de gemeente.

Dit vraagt om een grote transitie van de werkzaamheden inzake jeugdzorg naar de gemeenten. Jeugdzorg omvat immers alle denkbare zorg aan jeugdigen. Denk hierbij aan problemen van i) psychische ii) sociale of iii) pedagogische aard die de ontwikkeling van jeugdigen belemmeren.

Gemeenten hebben naar verwachting niet alle kennis in huis om de taken inzake jeugdzorg geheel zelfstandig uit te voeren. Zij zullen deze zorg dus moeten inkopen en daartoe afspraken moeten maken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Aangezien een aanbestedingsprocedure al snel een jaar in beslag neemt, is het zaak nu hiermee aan de slag te gaan.

De vraag is onder andere of gemeenten klaar zijn voor de inkoop en aanbesteding van taken horende bij de jeugdzorg. Daarnaast zijn er tal van andere onderwerpen die in de transitieperiode tot 1 januari 2015 geregeld moeten worden. Zo zullen bepaalde gemeentelijke diensten die de nieuwe taken gaan vervullen, opnieuw ingericht moeten worden en zijn er vragen omtrent privacy.

Seminar

Er is nog de nodige onduidelijkheid en onzekerheid bij gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars over hoe de transitie (de decentralisatie) van de jeugdzorg vorm te geven. Om deze reden organiseert CMS op 16 april 2014 samen met Jeugdzorg Nederland dit seminar, waarbij de problematiek vanuit verschillende invalshoeken zal worden belicht. Organisaties die een presentatie zullen verzorgen, zijn:

  • Jeugdzorg Nederland – Nicolet Epker, Algemeen Directeur

  • Gemeente Alphen aan den Rijn – Michel du Chatinier, wethouder Financiën, Jeugd, Onderwijs, Sport en Vastgoed

  • Stichting TriviumLindenhof – Arno Lelieveld, voorbeeld uit de praktijk

  • CMS - Jildau Yilmaz, advocaat aanbestedingsrecht

  • CMS - Conny Delissen- Buijnsters, partner bestuursrecht

Iedere deelnemer zal de uitdagingen die met de decentralisatie gepaard gaan vanuit eigen perspectief behandelen. Vanuit CMS zal vooral aandacht zijn voor de juridische aspecten op het gebied van aanbestedingsrecht en bestuursrecht. Op het gebied van aanbestedingsrecht zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen, die deels afwijken van de Aanbestedingswet en hoogstwaarschijnlijk in 2015 in werking zullen treden.

Na het seminar zal er gelegenheid zijn om na te praten tijdens een borrel.

Programma

13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Presentaties
17.00 uur Borrel

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, verzoeken wij u zich voor 9 april a.s. aan te melden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Amsterdam
Allard Knook