Home / Evenementen / Seminar Fiscaal Bodem(voor)recht 2013

Seminar Fiscaal Bodem(voor)recht 2013

Amsterdam

Evenementenarchief
31 Januari 2013 - 00:00

Op 18 december 2012 is als onderdeel van het Belastingplan 2013 van het kabinet een wetsvoorstel tot wijziging van de Invorderingswet 1990 aangenomen. Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

De nieuwe regeling versterkt de positie van de Ontvanger der Rijksbelastingen ten opzichte van houders van zekerheidsrechten op bodemzaken (lees: inventariszaken) aanzienlijk. De regeling raakt de belangen van de pandhouder, van de leasemaat­schappij uit hoofde van een financiële lease-overeenkomst en van de leverancier die heeft verkocht en geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

Onder de nieuwe regeling krijgen deze partijen een meldingsplicht jegens de Ontvanger en moeten zij vier weken wachten met het uitoefenen van hun rechten met het risico dat de Ontvanger (bodem)beslag legt. Daardoor dreigt de (zekerheids)waarde van inventariszaken voor hen verloren te gaan. Niet nakoming van de meldingsplicht leidt tot financiële aansprakelijkheid van deze partijen jegens de Ontvanger.

CMS organiseert op donderdag 31 januari 2013 een seminar met de titel 'Fiscaal bodem(voor)recht 2013'.

Advocaten van de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS zullen op dit seminar onder meer spreken over de inhoud van de nieuwe regeling, de meldingsplicht, de sancties op niet-naleving, de beoogde uitzonderingspositie voor leasemaatschappijen en de noodzaak tot aanpassing van bestaande (financierings)contracten.

15.00 uur Ontvangst en koffie

15.30 uur Welkom door Marcel Groenewegen

15.35 uur Schets van de nieuwe regeling

- Voor wie geldt de regeling?
- Wat is de positie van de debiteur/lessee?
- Wat, wanneer en hoe moet worden gemeld?
- Bezwaar- en beroepsmogelijkheden
- Niet-naleving en sancties
- Overgangsrecht

16.10 uur Pauze

16.25 uur Positie van leasemaatschappijen en leveranciers

- Biedt een eigendomsvoorbehoud nog bescherming?
- Financial en operational lease / Safe Harbour regeling
- Uitzonderingsregeling in de maak
- Toenemend belang van operational lease?

16.45 uur Praktische gevolgen en aanpassing van contracten

- Aanpassing van bestaande contracten noodzakelijk?
- Generiek pandrecht versus objectfinanciering
- Meldingsplicht versus contractuele geheimhoudingsplicht
- Verklaring omtrent betalingsgedrag van debiteur

17.05 uur Discussie en gelegenheid tot stellen van vragen

17.20 uur Afsluiting en borrel

18.30 uur Einde

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Amsterdam. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich voor 24 januari a.s. aanmelden via onderstaande registreerbutton.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten
De Nederlandse Orde van Advocaten kent één permanente opleidingspunt toe aan dit seminar.

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

Marcel-Groenewegen-17-CMS-NL
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam