Home / Evenementen / Seminar Grenzen aan civielrechtelijk overheidshan...

Seminar Grenzen aan civielrechtelijk overheidshandelen

Utrecht

Evenementenarchief
05 Maart 2014, 09:30 - 12:30

De CMS-praktijkgroep Vastgoed en Overheid organiseert op woensdag 5 maart 2014 een seminar gewijd aan een aantal ontwikkelingen rond het fenomeen 'contracterende overheid'.

Aan de orde komen onder meer recente inzichten over datgene wat de overheid in haar contractuele rol wel/niet mag, welke middelen de wederpartij ten dienste staan als de overheid zich niet aan haar afspraken houdt, wat de stand van de jurisprudentie is als het gaat om de (on)toelaatbaarheid van vergoedingen bedongen in het kader van het ruimtelijk beleid (o.a. de Ruimte-voor-Ruimteregelingen), en welke risico's vanuit staatssteunoptiek verbonden kunnen zijn aan door de overheid te sluiten contracten, in het bijzonder betreffende gebiedsontwikkeling.

Het seminar is interessant voor overheden, maar ook voor marktpartijen zoals projectontwikkelaars die in pps-verband met die overheden zaken doen.

Programma

09:00 uur Ontvangst

09:30 uur Specifieke aspecten van de contractpositie van de overheid - Marjolein Pesch, advocaat CMS

10:20 uur Pauze

10.30 uur Contracteren over planologische bevoegdheden -
Robert Lucassen, advocaat CMS

11:20 uur Contracteren en staatssteun - Allard Knook, advocaat CMS

12:10 uur Discussie

12:30 uur Lunch

13.30 uur Einde

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden bij CMS aan de Newtonlaan 203 te Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, verzoeken wij u zich vóór 20 februari a.s. aan te melden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Marjolein Pesch
Marjolein Pesch
Advocaat
Amsterdam
De foto van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam
Allard Knook