Home / Evenementen / Seminar WKO en Geothermie woensdag 24 april 2013

Seminar WKO en Geothermie woensdag 24 april 2013

Amsterdam

Evenementenarchief
24 April 2013, 13:45 - 17:00

De vraag naar de toepassing van warmte/koude opslag (WKO) en geothermie maakt momenteel een sterke groei door. Dit geldt met name voor de toepassing van WKO waarbij met behulp van de constante temperatuur van het grondwater gebouwen in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd worden. Maar ook de eerste geothermische projecten die aardwarmte uit de diepere ondergrond benutten, zijn al gestart.

WKO en geothermie kunnen een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de energievoorziening. De doelstellingen van de overheid op het gebied van energie en klimaat lijken niet haalbaar zonder de inzet van deze systemen en dit wordt dan ook door de overheid gestimuleerd. Toch roept het gebruik van WKO en geothermie in de praktijk nog veel vragen op. Te denken valt aan vragen over een duurzaam gebruik van de ondergrond, maar ook aan vragen over de juridische complicaties die zich bij dit soort projecten voordoen vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen die niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen een contractuele relatie met elkaar zullen hebben.

Op woensdag 24 april 2013 organiseert CMS daarom het seminar WKO en Geothermie. Doel van dit seminar is om bij te dragen aan de bewustwording van de specifieke aandachtspunten die zich bij WKO en geothermie voordoen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal tijdens dit seminar aandacht besteed worden aan risico’s tijdens de ontwikkelings- en exploitatiefase, waarbij aanbevelingen worden gedaan hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

Programma

13.15 uur Ontvangst

13.45 uur Welkom door dagvoorzitter Cecilia van der Weijden, advocaat/partner Corporate en Energie CMS

13.50 uur Opening door Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute

14.10 uur De werking van WKO - Bas Ambachtsheer, Algemeen Directeur van Cofely
Vormen van bodemenergie
Toepassingen van WKO
De keuze voor ontwerp en uitvoering

14.30 uur Regulering en (ruimtelijke) ordening - Frank Leyendeckers, advocaat/partner Bestuursrecht CMS
Vergunningen voor WKO’s, o.a. op grond van de Waterwet
Knelpunten bij toepassing regelgeving
Verbetering door Besluit bodemenergiesystemen en aanpassing Crisis- en herstelwet?

14.50 uur De investeringsbeslissing - Jaap van Rhijn, CEO bij Colliers
Waarom/wanneer kiezen voor een WKO
De beleggingswaarde
Ontwikkelingen

15.10 uur Pauze

15.30 uur Nieuwe bodem, nieuwe kansen voor (diepe) geothermie - Victor van Heekeren, voorzitter Platform Geothermie
Inleiding (how low can you go)
Afbakening van een licentie (Franse methode)
Bijvangst olie & gas: energie of probleem?
Structuurvisie ondergrond, beleid, lobby of (linkse) hobby

15.50 uur Regulering (diepe) geothermie – Martika Jonk, advocaat/partner Corporate en Upstream Oil & Gas CMS
Vergunningen voor opsporing en winning (diepe) aardwarmte
Voorstel wijziging Mijnbouwwet

16.10 uur Juridische vormgeving en eigendom - Arnout Scholten, advocaat/partner Real Estate CMS en Femke Stroucken, notaris/partner CMS
Eigendom en juridische vormgeving
Interferentie en eigendom
Relevante overeenkomsten/rechtsverhoudingen
Risico's en aandachtspunten in het ontwikkeltraject

16.40 uur Levering van warmte - Cecilia van der Weijden, advocaat/partner Corporate en Energie CMS
De Warmtewet
Aansluiting op warmte- of gasnet
Aandachtspunten ter waarborging van de leveringszekerheid van warmte

17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Amsterdam. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich voor 17 april a.s. aanmelden via onderstaande registreerbutton.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.


Routebeschrijving

Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
De foto van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam
De foto van Martika Jonk
Martika Jonk
Advocaat
Amsterdam
De foto van Femke Stroucken
Femke Stroucken
Partner
Amsterdam
Toon meer Toon minder