Home / Evenementen / Verdiepingscursus aanbestedingsrecht voor (bedrijfs)juristen...

Verdiepingscursus aanbestedingsrecht voor (bedrijfs)juristen (3-daagse cursus)

CMS Derks Star Busmann Newtonlaan 2033584 BH Utrecht

Evenementenarchief
28 September 2010, 15:00 - 18:00

Het belang van aanbestedingsrecht blijft toenemen. De regelgeving is aan voortdurende verandering onderhevig. Daarnaast worden partijen geconfronteerd met een stroom nationale en Europese jurisprudentie die de contouren van het aanbestedingsrecht mede bepalen. Voor professionals die in de praktijk in aanraking komen met het aanbestedingsrecht bieden wij een juridische introductie in het aanbestedingsrecht. Enerzijds wordt hierbij het theoretisch kader geschetst en tegelijkertijd worden handvatten geboden voor een praktische toepassing. Aan de hand van vooraf toegestuurde literatuur, jurisprudentie en een huiswerkopgave worden de belangrijkste onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht uitgediept.

Bestemd voor
(Bedrijfs)juristen werkzaam bij inschrijvers en juristen werkzaam bij aanbestedende diensten.

Docenten
— Petra Heemskerk, advocaat CMS Derks Star Busmann
— Mascha Semmekrot, advocaat CMS Derks Star Busmann

Data
Dinsdag 20 april 2010
— Dinsdag 22 juni 2010
— Dinsdag 28 september 2010

Programma
Het programma van de 3-daagse cursus ziet er als volgt uit:

Programma dinsdag 20 april 2010, 15.00- 18.00 uur
Inleiding aanbestedingsrecht
— wet- en regelgeving
— algemene beginselen aanbestedingsrecht
— aanbestedende diensten
— aanbestedingsplichtige opdracht
— soorten aanbestedingsprocedures
— uitzonderingen aanbestedingsplicht
— de inschrijvingsfase

Programma dinsdag 22 juni 2010, 15.00-18.00 uur
Selectie & Gunning
— uitsluitingsgronden / integriteit en belangenverstrengeling
— geschiktheidseisen en selectiecriteria:
- economische en financiële draagkracht
- technische en beroepsbekwaamheid
- combinatie / onderaanneming
— gunningscriteria:
- vaststellen eisen / criteria
- beoordelingsmethoden
- fouten en gebreken in aanbestedingen en inschrijvingen
- strategisch inschrijven
- gunningsbeslissing

Programma dinsdag 28 september 2010, 15.00-18.00 uur
Na de (voorlopige) gunningsbeslissing
— rechtsbescherming:
- rechtsbeschermingsrichtlijn en WIRA
- rechtsmiddelen
— wijzigingen in de overeenkomst

NOvA-punten
De NOvA kent zes permanente opleidingspunten toe aan de verdiepingscursus aanbestedingsrecht.

Deelnamekosten
De kosten voor deze 3-daagse cursus bedragen €950,- (exclusief BTW) per persoon. U ontvangt een reader met literatuur, wetgeving en relevante jurisprudentie over de onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging en de factuur.

CMS Derks Star Busmann behoudt zich het recht voor de cursus te allen tijde te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 212/2007. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.cms-dsb.com.

Inschrijven
Klik hier voor het inschrijfformulier of download het inschrijfformulier uit de bijlage onderaan dit bericht.

Meer informatie
CMS Derks Star Busmann
Jolie Hofmann
Hoofd Opleidingen
T +31 (0)30 2121 133
E [email protected]

Publicatie
Inschrijfformulier verdiepingscursus aanbestedingsrecht 2010
Downloaden
PDF 454,2 kB
Publicatie
Flyer verdiepingscursus aanbestedingsrecht 2010
Downloaden
PDF 475,3 kB

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam