Home / Evenementen / Wabo seminar (Arnhem)

Wabo seminar (Arnhem)

Invoering en gevolgen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

CMS Derks Star Busmann Mr B.M. Teldersstraat 5 6842 CT Arnhem

Evenementenarchief
08 Oktober 2009, 09:45 - 13:30

Op donderdag 8 en donderdag 15 oktober 2009 organiseert de praktijkgroep Real Estate van CMS Derks Star Busmann het seminar:

Wabo - invoering & gevolgen

Het seminar gaat in op de komende invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de gevolgen hiervan voor u.

De invoering van de Wabo op 1 januari a.s komt snel dichterbij. Hoewel de gevolgen van de Wabo voor u wellicht nog niet direct merkbaar zijn, zal het voor u en uw organisatie van belang zijn zich voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen die de Wabo brengt. De belangrijkste verandering van de Wabo is de invoering van één omgevingsvergunning, die op één plaats kan worden aangevraagd. Deze “één-loketgedachte” vereist meer afstemming, zowel intern als met andere overheden, en heeft tot doel te komen tot een efficiëntere dienstverlening aan burgers en bedrijven. U staat voor de uitdaging om aan deze doelstelling de komende tijd invulling te geven. Om dat te kunnen doen zult u op de hoogte moeten zijn van de belangrijkste juridische en praktische gevolgen van de Wabo.

Tijdens het seminar wordt u binnen een kort tijdsbestek aan de hand van praktijkvoorbeelden een beeld gegeven van de hoofdlijnen van de Wabo en welke veranderingen daarvan in de praktijk het gevolg zijn voor u. Naast het doel van de Wabo wordt stilgestaan bij de één-loketgedachte, de vergunningverlening en de daartoe te volgen procedures. Verder zal worden ingegaan op de rechtsbescherming en de gevolgen daarvan voor de vergunningverlening.

Op donderdag 8 oktober 2009 vindt het seminar plaats op ons kantoor in Arnhem en op donderdag 15 oktober 2009 op ons kantoor in Utrecht.

Programma

09.45 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Welkom door Conny Delissen – Buijnsters (Arnhem) / Luurt Wildeboer (Utrecht)

10.15 uur

Het doel, de reikwijdte, vergunningverlening en de voorbereidingsprocedure

11.00 uur

Pauze

11.15 uur

Weigeringsgronden en rechtsbescherming

12.15 uur

Lunch

13.30 uur

EindeAanmelden
Als u het seminar op donderdag 8 oktober in Arnhem wilt bijwonen, kunt u zich middels onderstaand formulier aanmelden.
Wilt u liever het seminar op donderdag 15 oktober op ons kantoor in Utrecht bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Marloes van Petegem
Communications & Events
T 030 2121 562
[email protected]

Sprekers

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam
Allard Knook