Home / Evenementen / Werkgevers en Pensioen: het wordt steeds ingewikk...

Werkgevers en Pensioen: het wordt steeds ingewikkelder!

Hotel Theater Figi Het Rond 23701 HS Zeist

Evenementenarchief
14 April 2009, 15:00 - 20:30

In 2009 ontwikkelt zich een perfect storm voor werkgevers en hun pensioenregelingen. De verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarde "pensioen" ligt primair bij de werkgevers. Die verantwoordelijkheid gaat steeds zwaarder drukken. De alsmaar toegenomen regelgeving is daar debet aan (o.a. de nieuwe Pensioenwet). De kredietcrisis levert daarnaast nieuwe zorgen op.

Deze cursus wil de werkgever inzicht te geven in de belangrijkste issues op pensioengebied. Wat valt nog van ons pensioenstelsel te verwachten? Wat zijn de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten voor de werkgever?

Inleidend zullen de voornaamste kenmerken van ons pensioenstelsel besproken worden. Hoe is het opgezet? Welke trends zijn te onderkennen? Welke consequenties heeft de kredietcrisis? Waar moeten we rekening mee houden? Stellen de pensioenregelingen nog wel iets voor? Wat is het belang van dekkingsgraden en indexaties? Overleeft ons systeem deze crisis? Wat kan een werkgever doen?

Vervolgens worden juridische en fiscale aandachtspunten besproken. Wat is het wettelijk kader? Wat zijn de fiscale beperkingen? Waar moeten werkgevers aan denken bij indiensttreding? Waar kan een waardeoverdracht toe leiden? Kan die worden vermeden of uitgesteld? Wat zijn de meest gemaakte juridische fouten bij pensioenregelingen? Welke fiscale fouten worden er gemaakt? Waarvoor is de werkgever allemaal verantwoordelijk? Wat zijn de mogelijkheden tot kostenbeheersing- en besparing?

Bovenstaande aspecten worden mede aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken en in kaart gebracht.

Programma:
15.00 uur: Ontvangst en registratie

15.30 uur: Welkom en korte inhoudelijke introductie door Prof. dr. Flip de Kam, hoogleraar Economie voor de Publieke Sector aan de UvG

15.40 uur: Impact van kredietcrisis op pensioenen: waar staan we? Mr. G. Riemen, directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

16.10 uur: Juridische aspecten: alsmaar voortschrijdende juridisering, Mr. drs. Paulus van den Bos, pensioenadvocaat en partner, CMS Derks Star Busmann

16.55 uur: Juridische aspecten, Mr. Madeleine Lamers, arbeidsrechtadvocaat en partner CMS Derks Star Busmann

17.40 uur: Korte pauze

18.00 uur: Financiële en Fiscale aspecten van pensioenen, met name in economische neergang, Mr. Alfred Lagendijk, fiscalist, PricewaterhouseCoopers

18.45 uur: Maaltijd

19.30 uur: Paneldiscussie o.l.v. Prof. dr. Flip de Kam, consequenties en aanbevelingen

20.15 uur: Epiloog door Prof. dr. Flip de Kam

20.30 uur: Napraten en borrel

Aanmelden/informatie
Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met de organisator Medialert ([email protected]).

Kosten

Deelnamekosten Euro 475,-

Sprekers

De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam