Home / Nieuws / Benoemingen CMS Derks Star Busmann per 1 januari...

Benoemingen CMS Derks Star Busmann per 1 januari 2009

18/12/2008

CMS Derks Star Busmann heeft de volgende personen per 1 januari 2009 benoemd tot:
- Aandeelhouder: Bart Bendel
- Junior partner: Pieter van Duijvenvoorde, Martijn van der Bie

Bart Bendel is werkzaam als advocaat binnen de praktijkgroep Ondernemingsrecht van CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Bart begon in 1999 bij CMS Derks Star Busmann en keerde na een jaar te hebben gewerkt als advocaat op de Nederlandse Antillen, in 2004 terug bij CMS Derks Star Busmann. Bart houdt zich voornamelijk bezig met vennootschapsrechtelijke geschillen en aanverwante procedures (aandeelhoudersgeschillen, procedures rond bestuur en toezicht, overnamegeschillen, geschillen rond herstructureringen, mislukte investeringen, accountantsaansprakelijkheid, geschillen binnen personenvennootschappen etc.). Bart publiceert en doceert met regelmaat over uiteenlopende onderwerpen.

Pieter van Duijvenvoorde is advocaat binnen de praktijkgroep Corporate Finance en is sinds 1998 werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Voordat hij in dienst trad bij CMS Derks Star Busmann, was hij achtereenvolgens werkzaam bij (rechtsvoorgangers van) Landwell/Van Doorne en AKD Prinsen Van Wijmen. Pieter is gespecialiseerd in nationale en internationale overnames, management buy-outs, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten en vennootschapsrechtelijke herstructureringen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen.

Martijn van der Bie is sinds 1999 werkzaam als kandidaat-notaris binnen de praktijkgroep Corporate/Corporate Finance van CMS Derks Star Busmann. Martijn is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, splitsingen, herstructureringen, private equity, joint ventures, bedrijfsopvolging, management buy-outs, werknemersparticipatie, beleggingsfondsen en corporate governance.

Juristen

De foto van Martijn Bje
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
De foto van Pieter van Duijvenvoorde
Pieter van Duijvenvoorde
Partner
Amsterdam