Home / Nieuws / CMS Expert Meeting 2017: De impact van personalized...

CMS Expert Meeting 2017: De impact van personalized treatment op de Life Sciences & Health sector

15/11/2017

Willem Hoorneman, Hoofd Life Sciences & Health Sectorgroep, verkent graag met u – in samenwerking met Freek van Muiswinkel, Managing Director van Utrecht Life Sciences - de impact van de personalized treatment op de Life Sciences & Health sector. De zorg wordt steeds effectiever en succesvoller. Farmabedrijven dragen daar flink aan bij. Big Data leidt ertoe dat een geneesmiddel vaker doel treft bij de patiënt. De patiëntengroep voor een geneesmiddel wordt echter ook kleiner. De markt per geneesmiddel krimpt. Kunnen de investeringen terugverdiend worden? Kunnen wetenschappelijk onderzoek en clinical trials op de lange termijn nog gefinancierd worden? Is het geklaag in Nederland over hoge prijzen van innovatieve geneesmiddelen wel terecht? Hebben we genoeg oog voor de verworvenheden van Big Pharma? Welke kansen liggen er op vernieuwende samenwerking tussen stakeholders? Tussen overheid, onderzoekers, farmaceuten, private equity, patiëntenverenigingen en academische ziekenhuizen. Deze vragen zullen interactief aan de hand van stellingen besproken worden.

Willem Hoorneman is als internationaal erkend advocaat op het gebied van intellectueel eigendomsrecht al meer dan 25 jaar actief binnen de Life Sciences & Health sector. Daarnaast speelt hij als veelzijdig adviseur een centrale rol bij het vercommercialiseren van innovaties. 

Het CMS Life Sciences & Healthcare team werkt voor veel grote bedrijven uit deze sector. Farmabedrijven uit de mondiale top 20. Maar ook negen van de tien wereldwijde Meddev bedrijven vertrouwen op onze kennis. Voor onze advocaten – niet zelden met een in-house achtergrond in de sector – heeft uw sector geen geheimen. De marketing van geneesmiddelen. Overheidsaanbestedingen. Prijsstelling en vergoedingen. Het beschermen van octrooien. Of overeenkomsten voor clinical trials. Wij weten waar u het over het heeft. Daarom staan wij onze topklanten terzijde bij strategische beslissingen, het structureren van zakelijke transacties of het voeren van procedures.

Juristen

De foto van Willem Hoorneman
Willem Hoorneman
Managing Partner
Amsterdam