Home / Nieuws / CMS begeleidt Moes bij overname door Hurks middels...

CMS begeleidt Moes bij overname door Hurks middels toepassing pre-pack

25/07/2012

25 juli 2012

De afgelopen weken heeft CMS via een gecontroleerde surseance en faillissement de overgang van de bedrijfsactiviteiten van bouwonderneming Moes naar Hurks begeleid. Daarbij werden de meeste activiteiten aan Hurks overgedragen tezamen met 75 medewerkers. Moes zal onder haar eigen naam als werkmaatschappij van Hurks doorgaan. Met een omzet van ca € 370 miljoen en ruim 800 medewerkers behoort Hurks groep tot de 10 grootste bouwers van Nederland.

Het bijzondere aan deze transactie was de toepassing van de zogenoemde "pre-pack". Omdat de bouwplaatsen in de regel direct na de surseance of het faillissement worden leeggeplukt door onderaannemers en de curator er vaak weken over doet de projecten binnen het bedrijf te verkopen aan derde-aannemers, treedt grote vertragingsschade op. Deze schade dient vervolgens door de banken en/of waarborgende instellingen te worden vergoed. Daarnaast leidt een verkoop uit faillissement niet tot de optimale verkoopprijs.

Bij de pre-pack, die geen onderdeel uitmaakt van de Faillissementswet, wordt in overleg met de betrokken Rechtbank vooruitlopend op het faillissement een pre-bewindvoerder aangewezen. Deze pre-bewindvoerder bereidt tezamen met het betrokken bedrijf en de overnamekandidaat de verkoop voor. Vervolgens wordt de surseance/ het faillissement aangevraagd en vindt na faillissement direct de overnametransactie plaats, waarbij de pre-bewindvoerder dan de curator is.

Naar ons bekend, is dit één van de weinige voorbeelden van toepassing van de pre-pack in Nederland bij de overname van een bouwbedrijf.

Het team voor deze transactie stond onder leiding van Marc van Zanten en Hein van der Meer en bestond verder uit Paulus van den Bos, Wilmy Westerhof, Fleur van Assendelft de Coningh en Floris Pels Rijcken.

Juristen

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam
De foto van Hein van Meer
Hein van der Meer
Partner
Amsterdam
De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam
Wilmy-Westerhof-CMS-NL
Wilmy Westerhof
Advocaat
Amsterdam
De foto van Fleur van Assendelftde Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam
Toon meer Toon minder