CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Mont­Clair Groep bij­ge­staan bij de ver­koop van hun aan­de­len aan Raets­he­ren van Or­den.

11/04/2016

CMS heeft de aandeelhouders van MontClair Groep bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Raetsheren van Orden.

  

Beide partijen zijn actief op de zakelijke verzekeringsmarkt en spreken van een strategische samenwerking. Raetsheren van Orden richt zich met name op de maritieme sector, de (semi)publieke sector en de voedingsmiddelen-, verpakkingsmiddelen- en kunststofverwerkende industrie. Raetsheren behoort tot de 25 grootste intermediairbedrijven van ons land en tot de vijf grootste onafhankelijke adviesbedrijven.

  

Het team bestond uit Herman van Aerts, Erik Vorst en Gieneke van Nierop.

Juristen

De foto van Erik Vorst
Erik Vorst
Partner
Amsterdam
De foto van Gieneke Nierop
Gieneke van Nierop
Kandidaat-notaris
Amsterdam
De foto van Herman van Aerts
Herman van Aerts
Advocaat
Amsterdam