Home / Nieuws / CMS publiceert 4de European M&A Study

CMS publiceert 4de European M&A Study

2011 was een 'verkopersjaar'

14/06/2012

De vierde CMS 'M&A Study' toont aan dat als het om risicoverdeling tussen verkoper en koper gaat, 2011 zeker een 'verkopersjaar' was. De studie is gebaseerd op een analyse van 1350 overnametransacties gesloten tussen 2007-2011.

Thomas Meyding, hoofd van de CMS Corporate Group, licht toe: "Het goede nieuws voor verkopers is dat de markt zich voor hen gunstig ontwikkelt. Het feit dat meer kopers op zoek zijn naar deals stelt verkopers in staat waren om steviger te onderhandelen."

Uit onze dealanalyse blijkt bijvoorbeeld dat er sprake is van een gestaag herstel van de pre-2008 normen met bepaalde verkoper-vriendelijke voorwaarden zoals lagere liability caps en redelijk royale drempelbedragen voor aansprakelijkheid onder de garanties. Daarnaast is ook het aantal transacties met een locked box mechanisme toegenomen en zijn er in 2011 meer W&I verzekeringen (warranty & indemnity verzekeringen die dekking bieden voor schade in verband met het niet nakomen van garanties) gesloten dan ooit tevoren.

Niet alles bewoog echter in de richting van verkopers. Er is ook een aantal koper-vriendelijke trends waar te nemen. Meyding vervolgt: "2011 liet ook een aanzienlijke stijging zien van het aantal non-concurrentiebedingen voor verkopers. Ook is er meer zekerheid voor claims onder de garanties verlangd en gekregen. Kopers zijn echter meer op zoek naar het verdisconteren van hun risico in de prijs en concentreren zich meer op een grondige due diligence, dan dat zij uit zijn op harde onderhandelingen over zaken als beperkingen van de aansprakelijkheid van verkopers."

Andere opmerkingen die gemaakt kunnen worden naar aanleiding van de bevindingen uit de CMS European M&A Study 2012 zijn:

Afgezien van deals in de TMT-sector, is in Europa in vergelijking met de VS weinig animo voor de earn-out (slechts 14% in 2011). Earn-out bepalingen geven vaak aanleiding tot moeizame onderhandelingen en geschillen. In Europa zien we vaker dat koopprijs verschillen worden overbrugd met leningen door verkopers (vendor loans) of optieregelingen.

Het merendeel van de deals bevat nu een liability cap voor de verkoper die minder dan de helft van koopprijs bedraagt. Kopers zijn kennelijk meer bereid om met een lagere cap in te stemmen, omdat hun risicobereidheid is toegenomen en zij een grondiger due diligence onderzoek laten uitvoeren. Het is overigens interessant om op te merken dat deze liability caps in de VS over het algemeen veel lager zijn.

Er is een groeiende acceptatie van de W&I-verzekering (Warranty & Indemnity) als de oplossing voor de discussie omtrent risicoallocatie en zekerheidstelling, met name bij financiële partijen.

Het aantal transacties waarbij verkoper zekerheid stelt voor de nakoming onder de garanties in de vorm van een escrow of bankgarantie is toegenomen.

Ook in 2011 is het gebruik van de MAC (material adverse change) beperkt gebleven. Slechts 16% van de deals in Europa bevatte een MAC-clausule. Dit is een belangrijk verschil met de VS waar de overgrote meerderheid (maar liefst 93%) van de deals een MAC-bepaling herbergt.

Voor meer informatie over de study of een exemplaar, kunt u contact opnemen met Roman Tarlavski, Partner Corporate, T +31 20 3016 312, [email protected]

Juristen

De foto van Roman Tarlavsky
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam