Home / Nieuws / CMS staat taxivervoerders succesvol bij inzake aanbesteding...

CMS staat taxivervoerders succesvol bij inzake aanbesteding Valys-vervoer

12/09/2013

CMS heeft een combinatie (“de Combinatie”) bestaande uit Transvision, Zorgvervoercentrale Nederland (“ZCN”) en de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (“RMC”), succesvol bijgestaan in het spoedappel tegen een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

De Combinatie is als eerste geëindigd bij de Europese aanbesteding door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”) ten behoeve van sociaalrecreatief bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking, het zogenoemde Valys-vervoer. Deze opdracht vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 225 miljoen euro en is daarmee de grootste opdracht voor taxivervoer in Nederland.

Naar aanleiding van bezwaren van Connexxion, die in de aanbesteding op de tweede plaats was geëindigd, oordeelde de voorzieningenrechter in eerste aanleg dat de Combinatie van de aanbesteding uitgesloten moest worden vanwege een nog herroepelijke boete van de NMa (thans ACM). De rechter oordeelde tevens dat er geen ruimte was voor de door VWS uitgevoerde proportionaliteitstoets (VWS meende dat uitsluiting van de Combinatie disproportioneel was en had daarom zijn gunningsvoornemen aan de Combinatie gehandhaafd).

CMS is namens de Combinatie succesvol in hoger beroep gekomen van dit vonnis. Het hof Den Haag heeft ten eerste geoordeeld dat VWS wel degelijk gerechtigd was een proportionaliteitsstoets uit te voeren. Bovendien is de uitkomst van de door VWS uitgevoerde proportionaliteitsstoets – gunning van de opdracht aan de Combinatie – niet onredelijk. Volgens het hof is VWS zeer zorgvuldig te werk gegaan bij de beoordeling van de professionele geloofwaardigheid en integriteit van de Combinatie. Volgens het hof kon VWS dan ook tot de conclusie komen dat uitsluiting van de Combinatie disproportioneel zou zijn. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en VWS opgedragen de opdracht te gunnen aan de Combinatie.

CMS feliciteert Transvision, ZCN en RMC met deze nieuwe opdracht.

De Combinatie is in deze procedure bijgestaan door Petra Heemskerk, Caroline van Hulsteijn, Robert Bosman en Annemieke Hazelhoff.

Juristen

La foto van Robert-Bosman-CMS-NL
Robert Bosman
Partner
Amsterdam
De foto van Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Amsterdam
De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
De foto van Caroline van Hulsteijn
Caroline van Hulsteijn
Toon meer Toon minder