Home / Nieuws / Landelijk staatssteunnetwerk gelanceerd

Landelijk staatssteunnetwerk gelanceerd

14/10/2013

Op 30 september jl. vond in het Paushuize te Utrecht een seminar plaats ter oprichting van het Landelijk staatssteunnetwerk. Met ruim 250 aanmeldingen voor het seminar bleek de belangstelling buitengewoon groot. Ook de Europese Commissie toonde veel belangstelling en was dan ook goed vertegenwoordigd.

Centrale thema van de middag was de toenemende juridisering en complexiteit van staatssteun. De deelnemers konden inspiratie ontlenen aan de keynote speech van Arjen Meij (voormalig rechter bij het Gerecht van de Europese Unie) en bijdragen van Titus Livius, (Directeur Bestuur, Democratie en Financiën van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Auke van der Goot (Eerste secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU). Hierna viel de middag uiteen in deelsessies over DAEB’s (Dienst van Algemeen Economisch Belang), gebiedsontwikkeling, sport, energie, duurzaamheid, woningcorporaties en landbouw.

Na de deelsessies schetste Koen van de Casteele, hoofd van het staatssteun-moderniseringsprogramma van de Europese Commissie, de toekomst van het staatssteunrecht. De middag werd afgesloten met het inluiden van het Landelijk Staatssteunnetwerk door Fenna Beekmans (directeur van het Kenniscentrum Europa decentraal) en Allard Knook (advocaat staatssteunrecht, CMS).

Tijdens de middag bleek duidelijk de behoefte aan kennisdeling en praktijkuitwisseling, als ook het belang dat de verschillende partijen die zich met staatssteun bezig houden elkaar beter weten te vinden. Het staatsteunnetwerk hoopt in deze behoefte te voorzien. Initiatiefnemers van het netwerk zijn Robert-Jan van Lotringen (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Lisanne Boer (Kenniscentrum Europa decentraal), Bart Hessel (Universiteit Utrecht), Allard Knook (CMS) en Maarten Aalbers en Paul Adriaanse (Universiteit Leiden, Leiden Expert Group on State Aid - LEGSA).

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: www.staatssteunnetwerk.nl

Juristen

Allard Knook