Home / Nieuws / Nederland op plek 1 voor klimaat voor investering...

Nederland op plek 1 voor klimaat voor investeringen

30/11/2017

Nederland is de meest aantrekkelijke locatie ter wereld voor investeringen in infrastructuur, zo blijkt uit de CMS Infrastructure Index: A New Direction. Hierin zijn 40 jurisdicties gerangschikt op grond van aantrekkelijkheid voor investeringen in infrastructuur op basis van zes hoofdcriteria.

Nederland behaalde over de gehele linie de hoogste positie, ondanks een lange periode zonder regering, met de hoogste groei van het bbp sinds 2007, een groei die in 2017 waarschijnlijk 3,3% bereikt. Het succes is deels toe te schrijven aan de transparante en efficiënte aanbestedingsprocedures en een gezonde investering van miljarden euro’s in publiek-private samenwerkingen (PPS) op het gebied van weg- en waterbouw. De andere landen in de top vijf zijn Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Partner van CMS en hoofd van het Nederlandse Energy-team, Cecilia van der Weijden, licht toe, "De Nederlandse infrastructuurmarkt is altijd al actief geweest, met havens, luchthavens en wegen van het hoogste niveau en daarnaast zien we nu een sterke toename van grote projecten op het gebied van duurzame energie, in het bijzonder jaarlijkse aanbestedingen voor de ontwikkeling van offshore windparken. En met een regeerakkoord dat een ambitieus energiebeleid laat zien en een verdere toename van de offshore windcapaciteit voor de periode tot 2030, lijkt het erop dat dit pas het begin is."

Partner van CMS en Co-head van Infrastructure & Project Finance in het Verenigd Koninkrijk, Kristy Duane, zegt, “Van China’s ‘Belt and Road’ tot de kink in de kabel die de Brexit bracht, behouden politiek en beleid een centrale plek bij de vorming van de investeringsstromen met betrekking tot infrastructuur wereldwijd. Als regeringen de duidelijk zichtbare golf aan beschikbaar privaat kapitaal aan willen trekken, zullen ze naar landen als Nederland en Canada moeten kijken om inspiratie op te doen. Landen waar transparantie en een duidelijke strategische visie voor wat betreft infrastructuur de agenda bepalen.”

“De CMS Infrastructure Index laat interessante verschuivingen zien in de aantrekkelijkheid van 40 landen wereldwijd en accentueert daarnaast veranderingen in de beleggingscategorieën die er binnen infrastructuur zijn. Deze veranderingen zorgen voor een nieuwe innovatiegolf in een markt die voor haar investeringsstromen lang afhankelijk is geweest van gestandaardiseerde PPS’en. De zoektocht naar deals heeft de markt er nu al toe aangezet om minder volgroeide sectoren te onderzoeken: sectoren als energieopslag, breedband, slimme meters, en ook studentenhuisvesting en rollend materieel. Het is fascinerend om te zien welke landen vooroplopen.”

Europa veert op
Europese landen veren op na een periode van stagnatie. Kwantitatieve geldverruiming, het Plan Juncker en steun van de EIB hebben alle in de afgelopen jaren bijgedragen aan gestegen niveaus van investeringen in EU-infrastructuur. Daarnaast is er met economieën als Tsjechië en Roemenië die een duidelijke groei doormaken ruimte voor optimisme over toekomstige investeringen.
Europa als geheel heeft een opleving gehad voor wat betreft investeringen in infrastructuur, omdat veel politici bereid waren investeringen in infrastructuur te gebruiken als economische stimulans. Net als Nederland en het Verenigd Koninkrijk scoorden Duitsland, Noorwegen en Frankrijk hoog in het onderzoek, met name op het gebied van innovatie. In Duitsland steunen alle grote partijen PPS’en en de verwachting is dat ‘deal flow’, in het bijzonder bij PPS’en op het gebied van grootschalig transport, op koers zal blijven. 

Verenigd Koninkrijk benut potentieel niet
Het komt misschien niet als een verrassing dat het Verenigd Koninkrijk moeite had om de toppositie vast te houden die het had in een onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd door advocatenkantoor Nabarro. De impact van de Brexit en politieke instabiliteit in het algemeen hebben nu al hun weerslag op investeringen in infrastructuur, omdat investeerders worstelen met het gebrek aan zekerheid in het land. De spelers in de sector zoeken duidelijk naar commitment en naar langetermijnbeleid van de regering om angst weg te nemen. Het onderzoek toont met name het gebrek aan consensus over megaprojecten op het gebied van infrastructuur, zoals een derde landingsbaan op Heathrow en HS2 (een hogesnelheidsspoorlijn).

Canada voert de boventoon in Noord- en Zuid-Amerika
Binnen Noord- en Zuid-Amerika loopt Canada voorop, terwijl het gebrek aan duidelijkheid over het door Trump voorgestelde Amerikaanse infrastructuur-project met een omvang van USD 1 biljoen ervoor zorgt dat de Verenigde Staten achterop raken met een zevende plek. Opvallend is bijvoorbeeld De Canadese overheid is in het bijzonder bezig met de lancering van de Canadian Infrastructure Bank in 2017, wat een impuls zal geven aan de toch al betrouwbare infrastructuur-markt.

Van olie naar duurzame energie
In andere regio’s, de MENA-landen, is men erin geslaagd alternatieven te vinden om ten strijde te trekken tegen de lage olieprijzen. De Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië laten veel interesse in duurzame energie zien. De Verenigde Arabische Emiraten hebben al een pioniersrol gespeeld door de exploitatie van de hoge niveaus aan beschikbare zonnestraling, terwijl Saudi-Arabië’s recente toezegging op het gebied van schone energie wordt bejubeld als een game changer voor de locale pijpleiding.

Schuivende heerschappij
Elders zorgt het ‘China Belt and Road initiative’ uit 2013 voor een investeringsgolf in Azië. Gezien de levensduur van dit project zullen de veranderingen in de balans van infrastructuurinvesteringen diepgaand zijn.

Traditionele versus alternatieve investeringen
Het rapport laat ook duidelijk een aantal potentiële nieuwe investeringscategorieën zien, zoals 4G, oplaadstations, parkeerfaciliteiten en ‘impact technology’, die infrastructuur nu al enorm verandert. Een voorbeeld is de toename van slimme wegen en slimme steden, met dank aan de interactie tussen sensoren in de weg, glasvezelnetwerken, onderling verbonden zelfrijdende voertuigen en wegen. Zaken die het fundament vormen voor een nieuwe generatie van zelfladende en zelfrijdende elektrische voertuigen. Steden als Dubai en Singapore zetten al stappen om de volgende golf aan digitale innovatie te gaan leiden.

CMS heeft opdracht gegeven tot de Index, in samenwerking met Inspiratia, om daarmee trends uit het verleden te evalueren en om als indicator te dienen welke jurisdicties het meest aantrekkelijk zijn voor toekomstige investeringen en activiteiten.

De index is gebaseerd op zes hoofdindicatoren:

  • Economische status, waarbij wordt gekeken naar handel (als een percentage van het bbp), kredietwaardigheid en rentepercentages, 30% van de totale score uitmakend.
  • Duurzaamheid en innovatie, waarbij wordt gekeken naar milieuprestaties, innovatie en kwaliteit en consolidatie van infrastructuur, 12,5% van de totale score uitmakend.
  • Belastingklimaat, waarbij wordt gekeken naar het tarief van de vennootschapsbelasting, ‘resource drain’ en ingewikkeldheid van het belastingstelsel, 5% van de score uitmakend.
  • Politieke stabiliteit, waarbij wordt gekeken naar effectiviteit van bestuur en de rechtsorde en stabiliteit in regelgeving, 22,5% van de totale score uitmakend.
  • Ondernemingsklimaat, waarbij wordt gekeken naar transparantie en het doen van zaken, 10% van de totale score uitmakend.
  • Particuliere participatie, waarbij wordt gekeken naar overheidssteun, bruto-investeringen in vaste activa en particuliere investeringen, 20% van de totale score uitmakend.

Raadpleeg de volledige publicatie

Juristen

De foto van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam