Home / Nieuws / Seminar Social Inkopen: 'Maatschappelijk verantwoord...

Seminar Social Inkopen: 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt nóg belangrijker'

07/09/2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een steeds belangrijkere plek in en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Mede dankzij succesvolle ondernemingen als Tony's Chocolonely raakt het zijn "geitenwollensokken-imago" kwijt en zijn er steeds meer organisaties – zowel aan de inkopende als de verkopende kant – die hun werkwijze hierop aanpassen. De vraag hoe je maatschappelijke doelen kunt bereiken bij inkoop en daarbij het beste en meest sociale resultaat bereikt, stond centraal tijdens het Seminar "Sociaal Inkopen", dat CMS samen met Buy Social organiseerde op 6 september 2018.

Mede dankzij de actieve deelname van de aanwezigen tijdens het seminar van diverse inkopende organisaties, aanbestedende diensten en sociale ondernemingen was het een interessante en leerzame middag, waarbij het delen van juridische kennis en inzichten vanuit de praktijk een goede balans vormden.

Aanbestedingswet
Maartje Speksnijder, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS, startte het seminar met een schets van het juridisch kader rondom sociaal inkopen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, lichtte zij toe dat de Aanbestedingswet niet in de weg hoeft te staan aan sociaal inkopen. In tegendeel, één van de doelstellingen van de wet is om aanbestedende diensten in staat te stellen te streven naar duurzame, innovatieve en sociaal inclusieve groei (Europa 2020 strategie). De Aanbestedingswet biedt dan ook verschillende mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Aan de hand van diverse voorbeelden, besprak Maartje hoe in elke fase van een aanbesteding – van het bepalen van de scope van de opdracht tot het uitvoeren daarvan – sociale aspecten betrokken kunnen worden.

Inkoopstrategie
Chris Boessenkool, inkoopadviseur bij Hanzehogeschool Groningen, vertelde hoe de hogeschool invulling geeft aan sociaal inkopen. Hij lichtte onder meer toe waarom het van belang is, de MVO doelstellingen van de organisatie te vertalen naar concrete inkoopdoelstellingen. Daarnaast benadrukte hij het belang om de eisen en voorwaarden van een aanbesteding zo beknopt mogelijk te houden.

Maatschappelijke impact
Sourcing Chef Sanne van Zon bouwde hierop voort vanuit haar werkzaamheden bij Tony's Chocolonely. De traceerbaarheid van alle ingrediënten en materialen die worden gebruikt staat bij Tony's Chocolonely centraal. Mede om die reden streven zij steeds naar een goede en langdurige samenwerking met (en tussen) cacaoboeren, andere producenten, handelaren en fabrieken. Elke schakel levert een bijdrage aan de productieketen en draagt bij aan de maatschappelijke impact van het product. Verder gaf Sanne aan dat voor het maken van maatschappelijke impact ook commercieel succes van groot belang is. Alleen indien Tony's Chocolonely ook commercieel succesvol is, kan zij namelijk het voorbeeld stellen dat anderen zullen volgen.

Juristen

De foto van Maartje Speksnijder
Maartje Speksnijder
Advocaat
Amsterdam