Home / About us / Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit

Als internationale organisatie met cliënten en medewerkers verspreid over een veelheid aan landen, culturen en beroepen, zijn diversiteit en inclusiviteit van fundamenteel belang voor CMS. Ons commitment tot het bevorderen van diversiteit en participatie is dan ook groot en omvat het volgende:

  • het ontwikkelen en ondersteunen van een werkomgeving waarin iedereen welkom is, ongeacht geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst, sociale of economische achtergrond, handicap, geloof, seksuele geaardheid of leeftijd.
  • het creëren van een omgeving die nieuwe manieren van denken en werken stimuleert en de bijdragen en perspectieven waardeert van allen – in het bijzonder die van hen met ervaring, ideeën en werkstijlen anders dan onze eigen.
  • het ondersteunen van alle medewerkers met een breed scala aan beleidsmaatregelen, gebruiken en procedures die de individuele bijdrage en prestaties erkennen, die de capaciteiten van elk individu ontwikkelen en iedereen een gelijke kans geven om hun talent te gebruiken en hun potentieel te vervullen.
  • het bieden van een werkomgeving die vrij is van discriminatie, intimidatie en pesten, waar iedereen wordt behandeld met waardigheid en respect.

CMS in Nederland heeft Charter Talent naar de Top ondertekend, een publiek commitment en code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit aan de (sub) top.

Ook heeft CMS in Nederland het statement EQUAL in LEGAL ondertekend. Dit initiatief van General Counsel Netherlands promoot en stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de corporate legal sector. Wij geloven dat diversiteit en inclusiviteit onze werkomgeving succesvoller maakt. Binnen het EQUAL in LEGAL Platform delen wij kennis en initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.