Goede doelen

Wij rekenen een aantal goededoelenorganisaties tot onze cliënten. Wij staan deze organisaties bij met juridisch advies tegen gereduceerd tarief. Op deze wijze adviseren wij de Stichting Wereld Natuurfonds Nederland, Lawyers for Lawyers, Stichting Spieren voor Spieren, CliniClowns Nederland, Stichting Max Havelaar, Stichting Natuur en Milieu en de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels. 

CMS Sport Academy
Het Bestuur neemt sponsoring van CMS- deelnemers aan sportevenementen ten bate van een goed doel in overweging indien er minimaal 10 CMS’ers gezamenlijk aan het event deelnemen, er niet via de CMS-kanalen om persoonlijke sponsoring zal worden gevraagd, er foto’s en een door een CMS-deelnemer geschreven artikel over het event door BD&C vermarkt zal worden, de kosten niet te hoog zijn. In het verleden hebben we CMS-deelname aan de van Dam-tot-Dam loop, ALS Amsterdam City Swim en het Crawford Volleybal toernooi gesponsord.

NL Cares
CMS wil net als NL Cares de maatschappelijke betrokkenheid van de young professional vergroten. Dit doet NL Cares door het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met mensen uit kwetsbare groepen centraal staat. Zij sluiten niemand uit, maar richten zich vooral op de young professional. Deze doelgroep heeft vaak een volle agenda, en daardoor geen tijd om zich elke week te committeren aan vrijwilligerswerk. Daarnaast kan in de dagelijkse hectiek van het werkende bestaan het besef dat er méér is op de achtergrond raken. Bij NL Cares staat de ontmoeting voorop. Tijdens deze vrijwilligersactiviteiten maken de vrijwilliger en de kwetsbare groepen kennis met een andere wereld. Deze ontmoetingen verbreden perspectieven aan weerszijden. De impact van het contact en de dialoog is altijd tweezijdig. Wij geloven dat de ontmoeting geslaagd is als de ervaring van vrijwilligerswerk impact heeft op het doen, denken en handelen van zowel de young professional (de vrijwilliger), als de kwetsbare groepen.

NL Cares biedt vrijwilligersactiviteiten op laagdrempelige wijze aan:

  • De vrijwilliger bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij zich inschrijft voor een vrijwilligersactiviteit. Een paar keer per jaar is voldoende. Dit maakt dat het vrijwilligerswerk in te passen is in volle agenda’s.
  • De activiteiten die onze vrijwilligers ondersteunen, zijn gericht op vijf kwetsbare groepen: dak- en thuislozen, kinderen in achterstandssituaties, mensen met een beperking, migranten en ouderen.
  • Er is geen specifieke kennis of kunde nodig. Gezond verstand is voldoende. De vrijwilliger wordt opgevangen door de contactpersoon van de maatschappelijke instelling en kan op gemakkelijke wijze aansluiten.
  • De vrijwilliger is nooit alleen tijdens een activiteit. Er zijn andere NL Cares vrijwilligers aanwezig om ervaringen mee te delen en de activiteiten vinden plaats onder begeleiding van een contactpersoon van de maatschappelijke instelling, die kennis heeft van de maatschappelijke doelgroep.

www.nlcares.nl

Pro Bono
CMS ondersteunt diverse projecten en instellingen in de vorm van donaties of in natura: door het verstrekken van juridische diensten of inzet van vrijwilligers.

Pro Bono Connect
Per november 2015 ondersteunt CMS, Pro Bono Connect, het eerste Nederlandse public interest clearinghouse. CMS zal gedurende drie jaar de pilotfase van Pro Bono Connect ondersteunen met een financiële bijdrage. Tevens stellen wij kennis en ons netwerk beschikbaar.

Pro Bono Connect stimuleert samenwerking tussen NGO’s en juristen en is een project van ‘the Dutch Section of the International Commission of Jurists’. Initiatiefnemer is Floris van Hees. Andere bij Pro Bono Connect aangesloten kantoren zijn: AKD, Baker McKenzie, Clifford Chance, De Brauw Blackstone Westbroek, DLA Piper, HVG LAW, Houthoff Buruma, Linklaters LLP, Loyens & Loeff, NautaDutilh, Simmons & Simmons en Stibbe.

www.probonoconnect.nl

Room to Read
CMS is een samenwerking gestart met Room to Read, een wereldwijde goede doelenorganisatie die onderwijs bevordert. Dit doet zij door middel van programma’s gericht op geletterdheid en op gendergelijkheid in het onderwijs.

Net als Room to Read gelooft CMS dat kwaliteit van leven, gezondheid en economische kansen afhangen van onderwijs. Geletterdheid is daar een onmisbaar onderdeel van. Cijfers van VN-organisatie UNESCO illustreren dat 89 procent van alle analfabeten in Azië en Afrika (het deel beneden de Sahara) woont. Wereldwijd is 63 procent van de volwassen analfabeten vrouw.

De geletterdheid van kinderen en onderwijs aan meisjes zijn essentieel voor een positieve verandering van hun levens. Geletterdheid en onderwijs zorgen ervoor dat zij in hun volwassen leven volledig tot hun recht kunnen komen. Room to Read werkt nauw samen met lokale gemeenschappen, partnerorganisaties en overheden in Azië en Afrika om zo lees- en schrijfvaardigheid te ontwikkelen bij kinderen op de lagere school, en om het lezen van boeken gebruikelijk te maken.

Daarnaast stimuleert Room to Read meisjes om de middelbare school af te maken en zo de vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om in hun verdere leven belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Cornelius Brandi voegt toe, “Kinderen kunnen alleen floreren en hun volledige potentieel gebruiken als ze kunnen lezen en schrijven. Room to Read’s onderwijs- en geletterdheid programma’s hebben al een positieve impact gehad op het leven van miljoenen kinderen. Room to Read heeft al tien miljoen kinderen in 18.000 verschillende gemeenschappen in Azië en Afrika geholpen, en hoopt in 2020 vijftien miljoen kinderen bereikt te hebben. CMS wil - door middel van donaties, actieve steun en het creëren van bewustwording - Room to Read helpen dit doel te bereiken.

www.roomtoread.org

Social Enterprise NL
CMS heeft de samenwerking met Social Enterprise NL met 3 jaar verlengd. Sociale ondernemingen stellen de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop. Geld verdienen is van secundair belang. Sociale ondernemingen zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren een grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Social Enterprise NL helpt deze ondernemingen met trainingen en workshops, met het zoeken naar kapitaal en met lobby voor betere wet- en regelgeving voor sociaal ondernemen. CMS vindt sociaal ondernemen een belangrijk thema. Daarom ondersteunen we sociaal ondernemers financieel en inhoudelijk. We investeren in sociale ondernemingen en zetten onze kennis, juridische expertise en ons netwerk in.

www.social-enterprise.nl

Contact:
Business Development & Communications
T +31 30 2121 118
E [email protected]