Home / Juristen / Anita Canta
Anita-Canta-CMS-NL

Anita Canta

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Anita Canta is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in zowel Nederlands recht als Domeingerichte Economie. Aansluitend is zij bijna 5 jaar werkzaam geweest in de brede ondernemingsrechtelijke praktijk.

Anita maakt sinds 2007 onderdeel uit van de Praktijkgroep Commercial Law van CMS en legt zich hierbij toe op distributie en franchising. Zij heeft ruime ervaring in het opstellen van franchiseovereenkomsten, het wijzigen daarvan en het begeleiden van de start van en veranderingen binnen franchiseorganisaties. Daarnaast bemiddelt en procedeert Anita in geschillen tussen franchisegever en franchisenemer.

Anita is geassocieerd lid van de Nederlandse Franchise Vereniging en actief lid van de Vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht. In 2015 heeft zij meegeschreven aan de door deze laatstgenoemde vereniging aan de branche aangeboden DFA Franchise Gedragscode.

Voorts houdt Anita zich veel bezig met (internationale) contracten (samenwerking, agentuur, distributie, opdracht) en algemene voorwaarden.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Het begeleiden van een fabrikant van transmissies met betrekking tot de beëindiging van hun distributieovereenkomst;
 • Het begeleiden van diverse grote supermarktorganisaties bij het moderniseren en professionaliseren van hun franchiseorganisatie en het daartoe wijzigen van de contracten;
 • Doorlopend advies met betrekking tot geschillen tussen vorengenoemde supermarktorganisaties en hun franchisenemers;
 • Het begeleiden van een groot telecombedrijf met betrekking tot de beëindiging van haar franchise activiteiten;
 • Het begeleiden van een uitzendorganisatie met betrekking tot de transformatie in een franchiseorganisatie en het opstellen van de daartoe benodigde contracten;
 • Het begeleiden van een franchiseorganisatie op het gebied van bouwmarkten met betrekking tot een nieuwe franchiseovereenkomst;
 • Het opstellen van algemene voorwaarden, een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst voor een groot exportbedrijf;
 • Het adviseren van een grote master franchisenemer in de fitness sector met betrekking tot de master franchiseovereenkomst en het begeleiden van de onderhandelingen met de franchisegever;
 • Het adviseren van een grote franchiseorganisatie in de financiële dienstverlening met betrekking tot de ontwikkeling van de franchiseorganisatie en het daartoe aanpassen van de franchiseovereenkomst. Doorlopend advies voor deze organisatie met betrekking tot geschillen met haar franchisenemers.
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht

 • Domeingerichte economie, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht

 • Lid Nederlandse Franchisevereniging

 • Commissie van Toezicht Dr. Henri van der Hoevenkliniek

Meer Minder

Feed

Toon alleen
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern...
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
24/05/2017
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de...
10/05/2017
Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor: Hoofd­stuk...
06/03/2017
Na 15 jaar weer ar­rest Ho­ge Raad over om­zet­prog­no­ses!
03/02/2016
De rech­ter is zo gek nog niet!
04/03/2011
Weg­wijs in ge­schil­len­be­slech­ting
12/01/2011
Nieu­we Groeps­vrij­stel­ling voor Ver­ti­ca­le Over­een­kom­sten
Voor­al web­win­kels mer­ken wij­zi­gin­gen
19/11/2010
Een lang­du­ri­ge over­een­komst op­zeg­gen
Wat kan wel en niet?
15/09/2010
In­for­ma­tie­plicht van de fran­chi­se­ge­ver?
16/08/2010
Kop­pel fran­chi­se en huur
16/08/2010
Tien gou­den re­gels bij het ge­bruik van al­ge­me­ne voor­waar­den:...