Home / Juristen / Annemieke Hazelhoff
De foto van Annemieke Hazelhoff

Annemieke Hazelhoff

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht en staatssteun.

Annemieke adviseert cliënten uit diverse sectoren - waaronder de automobielindustrie - inzake agentschap- en distributiesystemen, compliance programma's en aanverwante zaken. Verder staat zij cliënten bij inzake procedures tegen en bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie.

Meer Minder

Annemieke Hazelhoff is recommended.

The Legal 500, 2019

"Very good support related to the antitrust issue we are dealing with."

Acritas Stars, 2018

Opleidingen

  • European Studies, Université Libre de Bruxelles, België

  • Internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen

  • Sports Law Programme, Universiteit van Tilburg

  • Erasmus programma, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Mededingingsrecht

  • Vereniging voor Sport en Recht

  • Women In Sports Law

Meer Minder

Feed

Toon alleen
05/09/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
24-06-2016
Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft een ja­ren­lan­ge on­der­han­de­lings­strijd tus­sen de EU.
04/06/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
11/04/2019
135 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
07/03/2019
Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri...
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
25/04/2018
94 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas Ran­king...
13/03/2018
MaaS con­gres: MaaS brengt de ver­voers­sec­tor ein­de­lo­ze...
02/03/2018
Ger­man Fe­de­ral Court’s ASICS ru­ling may be at od­ds...
13/09/2017
The ap­pli­ca­ti­on of EU mer­ger con­trol cla­ri­fied: no...