Home / Juristen / Aukje Haan
De foto van Aukje Haan

Aukje Haan

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Aukje Haan is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen.

Zij adviseert en procedeert ook in kwesties die spelen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (corporate litigation) en adviseert bestuurders, commissarissen en aandeelhouders over corporate governance vraagstukken en aansprakelijkheidskwesties.

Meer Minder

Opleidingen

 • New Board Program, Nyenrode Business University

 • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie

 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB

 • Bestuurslid Theater Kikker te Utrecht

 • Bestuurslid New Board Program Alumnivereniging Nyenrode

 • Vereniging Corporate Mediation

 • Groot Utrecht

 • Bestuurslid Utrechts Archief

 • Lid Raad van Commissarissen Avedon Capital Partners

 • Bestuurslid AAMU

Meer Minder

Feed

Toon alleen
11/08/2017
Een vol­macht om te be­stu­ren
CMS Ex­pert Gui­de to War­ran­ties in Sup­ply Con­tracts
10/08/2015
CMS ad­vi­seert Sprin­ger bij de koop van de Ne­der­land­se...
10 au­gus­tus 2015
21/05/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
Dis­tri­bu­ti­on and Ag­en­cy Agree­ments
02/12/2011
Le­vens­les
13/09/2011
Kijk wel ach­ter­om
20/06/2011
Pea­ce and un­der­stan­ding, ook na 1713
02/05/2011
Kla­re taal
01/03/2011
403
14/12/2010
Pro­mo­tie
24/09/2010
MAC
18/06/2010
Do­mi­nant en (te) ac­tief