Home / Juristen / Aziz al Mansouri
De foto van Aziz Al-Mansouri

Aziz al Mansouri

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Aziz al Mansouri is als advocaat werkzaam in de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, vervoer- en verzekeringsrecht.

Hij treedt op voor en adviseert (internationale) ondernemingen, verzekeraars en verzekerden op het gebied van het (internationale) handels- en verzekeringsrecht. De praktijk van Aziz kenmerkt zich door een sterk grensoverschrijdend karakter. Hij heeft in dit verband enkele maanden op ons CMS kantoor te Hamburg gewerkt.

Aziz heeft tevens veel ervaring met nationale en internationale arbitrageprocedures (onder meer Fenex, NAI, ICC/ICA).

In december 2011 heeft hij de postacademische opleiding "Vervoerrecht" van de Grotius Academie voltooid. Aziz is werkzaam bij CMS sinds 2006.

Meer Minder

Opleidingen

  • Vervoersrecht, Grotius Academie

  • Nederlands recht (aansprakelijkheidsrecht), Radboud Universiteit

Meer Minder

Feed

Toon alleen
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
16/03/2018
Aan­dachts­pun­ten bij het ne­men van re­gres
05/03/2018
Dut­ch Su­pre­me Court de­ci­si­on on re­cour­se claims un­der...
10/01/2018
Ver­voers­be­drijf Qbuzz wint aan­be­ste­ding on­der CMS-be­ge­lei­ding
15/11/2016
He­alth & Sa­fe­ty Com­pli­an­ce
04/11/2014
Nieu­we re­ge­ling bui­ten­ge­rech­te­lij­ke kos­ten
01/02/2013
Sub­ro­ga­tie, re­gres en hoof­de­lijk­heid: de weg naar de...
23/12/2011
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
22/09/2011
Sub­ro­ga­tie, re­gres en hoof­de­lijk­heid
08/04/2010
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
31/03/2010
Al­ge­me­ne Voor­waar­den: 'Ge­te­kend voor ont­vangst maar...
02/12/2009
CMS staat TNT Ne­der­land bij