Home / Juristen / Bob van Zijl
De foto van Bob van Zijl

Bob van Zijl

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Bob van Zijl is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor. Zijn kennis en ervaring spitst zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht in brede zin.

Zijn aandachtsgebieden betreffen onder meer: nationale en internationale joint ventures, fusies en overnames, venture capital, beleggingsinstellingen, corporate governance, reorganisaties en splitsingen, zekerheden en werknemersparticipatieplannen.

De cliënten van Bob zijn met name middelgrote en grote ondernemingen en instellingen. Een aanzienlijk gedeelte van zijn cliënten behoort tot de sectoren retail, duurzame energie, technologie en media, vastgoedontwikkeling en venture capital. Daarnaast richt Bob zich op familieondernemingen.

Bob heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht succesvol afgerond.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Adviseerde Curetis bij haar IPO aan Euronext Amsterdam en Brussel
  • Adviseerde Logistic Capital Partners bij de realisatie van een distributiecentrum voor Primark
  • Adviseerde Delin bij de structurering en aankoop van diverse distributiecentra
Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie

  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Meer Minder

Feed

Toon alleen
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring...
08/05/2019
CMS ad­vi­seert TAK­KT bij de ac­qui­si­tie van XXL Ho­re­ca
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
28/02/2018
Con­sul­ta­tie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
18/12/2017
CMS be­ge­leidt een con­sor­ti­um bij aan­koop vast­goed­por­te­feuil­le...
06/10/2017
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Ne­der­land Iso­leert
12/09/2017
In­wer­king­tre­ding her­zie­ne Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce...
03/02/2017
Her­zie­ne gover­nan­ce co­de gaat voor lan­ge ter­mijn waar­de­cre­a­tie
09/12/2016
Her­zie­ning Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de