Home / Juristen / Ellen Gielen
De foto van Ellen Gielen

Ellen Gielen

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Ellen Gielen adviseert ondernemingen, die actief zijn op het gebied van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingsproducten, cosmetica of actief zijn in aanverwante sectoren (zoals fabrikanten, groothandelaren en importeurs). Zij adviseert cliënten over een groot aantal overeenkomsten, waaronder distributie, groothandels-, agentuur- en fabricageovereenkomsten en overeenkomsten betreffende klinisch onderzoek. Daarnaast staat zij cliënten bij in kwesties op het gebied van handelsvergunningen en geneesmiddelenregistratie, prijsstelling en vergoedingen, pharmacovigilance, reclame/gunstbetoon, voedings- en gezondheidsclaims en overnames in de farmaceutische industrie. Het merendeel van de top 10 van geneesmiddelenfabrikanten en medische hulpmiddelenfabrikanten behoort tot haar cliëntenkring. Daarbij heeft zij naam gemaakt met het vastleggen van een aantal bijzondere innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van 'patient support programs' en 'hospital solutions'.

Tevens heeft Ellen ervaring op vele rechtsgebieden binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van contracten, samenwerkingsverbanden en privatisering, (praktijk)overnames, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering, en zorgverzekeringen.

Ellen spreekt met grote regelmaat over onderwerpen betreffende internationale agentuur- en distributieovereenkomsten. Zij is lid van de klachtencommissie van een BOPZ-instelling (bijzondere opnemingen in psychiatrisch ziekenhuizen). Ook is zij één van de sprekers tijdens de CMS Life Sciences webinar series over het onderwerp 'Distributionmodels in Life Science'. 

Meer Minder

"Has extensive experience of regulatory regimes."

The Legal 500, 2019

CMS’ team is noted for its life sciences regulatory expertise, for which Ellen Gielen is the key contact.

The Legal 500, 2018

Relevante ervaring

 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst in verband met het “outsourcen” van de afdeling Anesthesiologie door het Havenziekenhuis te Rotterdam (onderdeel Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam).
 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst namens een fabrikant van medische hulpmiddelen in verband met het "outsourcen" van de inkoop van medische hulpmiddelen door een ziekenhuis (met bijzondere aandacht voor het realiseren van 'economic value' voor het ziekenhuis).
 • Het begeleiden van Schoonenberg Hoorcomfort, onderdeel HAL Investments, bij de contractering met zorgverzekeraars (waaronder onderhandelen, procederen en (strategische) advisering).
 • Het begeleiden van het dossier 'dienstapotheken van de toekomst' namens de Stichting Dienstapotheek Nederland, waaronder het deelnemen aan de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, ZN en VWS.
 • Onderhandelingen namens zorginstellingen/zorgaanbieders met zorgverzekeraars omtrent de vergoeding van zorg (met aandacht voor P4P-constructies).
 • Het adviseren van zorginstellingen/zorgaanbieders omtrent de mogelijkheden tot vergoeding van zorg onder de Zorgverzekeringswet.
 • Het opstellen van en onderhandelen over contracten tussen zorgaanbieders en ziekenhuizen/inkoopcombinaties/logistic services providers (eveneens met aandacht voor P4P-constructies).
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit

 • Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit

Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Commissie klachtenbehandeling van een BOPZ-instelling

 • Vereniging Farmacie en Recht

 • Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond

Meer Minder

Feed

Toon alleen
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
21-10-2016
Aan­be­ste­ding jeugd­zorg: pla­fond­bud­get zon­der vei­lig­heids­ven­tiel dis­pro­por­ti­o­neel
In­lei­ding De voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Den Haag heeft de ge­meen­ten Alp­hen aan den Rijn en Kaag en Braas­sem op de vin­gers ge­tikt om­dat zij bij de aan­be­ste­ding voor jeugd­hulp dis­pro­por­ti­o­ne­le ei­sen heb­ben ge­steld.
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
21/06/2018
El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
16/10/2017
Mo­ving ti­mes
Con­ti­nui­ty and sta­bi­li­ty are vi­tal when it co­mes to...
12/05/2017
Hof zet streep door aan­be­ste­ding jeugd­zorg
28/02/2017
Hof be­ves­tigt: aan­be­ste­ding jeugd­zorg dis­pro­por­ti­o­neel
15/02/2017
CMS wint be­lang­rijk ho­ger be­roep aan­be­ste­ding Jeugd­zorg
07/10/2016
Aan­be­ste­ding jeugd­zorg: pla­fond­bud­get zon­der vei­lig­heids­ven­tiel...
24/09/2015
CMS ad­vi­seert EPI­RUS Biophar­ma­ceu­ti­cals, Inc. bij de...