Home / Juristen / Erik Jonkman
De foto van Erik Jonkman

Erik Jonkman

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Erik Jonkman is advocaat binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor. Hij specialiseert zich op het gebied van IT-recht en houdt zich voornamelijk bezig met IT-contracten, privacy en intellectuele eigendom.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (internet, intellectueel eigendom & ICT), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

  • Vereniging Privacy Recht

  • Vereniging voor Auteursrecht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
23/09/2019
Uit­ge­licht: Reik­wijd­te van het in­za­ge­recht
12-05-2016
Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
Sinds 2013 geldt in Ne­der­land de re­gel dat het ma­ken van on­der­scheid tus­sen ver­schil­len­de soor­ten da­ta­ver­keer door in­ter­net­pro­vi­ders niet is toe­ge­staan. De­ze zo­ge­he­ten net­neu­tra­li­teit, be­doeld om con­cur­ren­tie te be­vor­de­ren en be­lan­gen van eind­ge­brui­kers te.
23/09/2019
Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy: een greep uit de re­le­van­te...
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
13/02/2018
Al­ge­me­ne ver­or­de­ning ge­ge­vens­be­scher­ming
16/06/2017
CMS ad­vi­seert Nau­tic Part­ners, LLC bij de ac­qui­si­tie...
13/09/2016
CMS be­ge­leidt Enda­va bij de ver­wer­ving van ISDC
25/04/2016
Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
02/02/2016
CMS ad­vi­seert Au­to­Scout24 bij de koop van Au­to­Tra­der.nl