Home / Juristen / Eva Schothorst - Gransier
De foto van Eva Schothorst

Eva Schothorst - Gransier

Counsel

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Eva Schothorst-Gransier is werkzaam bij de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor. Zij adviseert en procedeert over procesrecht in brede zin, zoals wanprestatie, ontbinding en beslag. In het bijzonder heeft zij zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een focus op complexe en/of grensoverschrijdende letselschade, waaronder werkgeversaansprakelijkheid. Bovendien adviseert en procedeert zij over uiteenlopende kwesties inzake productaansprakelijkheid (onder andere in Life Sciences, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). Eva heeft bovendien veel kennis en ervaring opgedaan op Wft gebied, zoals advisering over bemiddeling en het opzetten van nieuwe diensten. Daarnaast houdt Eva zich bezig met het opstellen van polisvoorwaarden en cliënten bijstaan in polisgeschillen, onder andere bij het Kifid. Zij treedt met name op voor verzekeraars en ondernemingen.

Eva is docent Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht voor de Orde van Advocaten, geeft regelmatig inhouse cursussen. Daarnaast publiceert zij regelmatig in toonaangevende (vak)bladen.

Eva is sinds 2001 advocaat. Voor haar komst in 2008 naar CMS werkte zij eerst bij een groot advocatenkantoor te Rotterdam, daarna bij een middelgroot kantoor te Den Haag.

Meer Minder

Eva Schothorst is recommended.

The Legal 500, 2019

Relevante ervaring

 • Acting on behalf of an insurance company in various Kifid cases
 • Representing a life sciences manufacturer against claims regarding an alleged defective product
 • Litigation in employers liability for several employers
 • Assisting in drafting policy wordings for an insurance company
Meer Minder

Opleidingen

 • Onderneming en aansprakelijkheid, Grotius Academie

 • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Gezondheidsrecht

 • Vereniging voor Verzekeringswetenschap

 • Vereniging voor Arbeidsrecht

 • Docent Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Utrecht (aansprakelijkheid en verzekeringsrecht)

 • Docent aansprakelijkheidsrecht voor Quod-Iure, permanente opleiding voor advocatuur en notariaat

 • Docent aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht inhouse

 • Lid van de International Association of Defense Counsel

Meer Minder

Feed

Toon alleen
20/05/2019
Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over...
28 Nov. 19
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de
20/05/2019
Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
April 2018
Wets­voor­stel ver­goe­ding van af­fec­tie­scha­de door Eer­ste...
16/03/2018
Aan­dachts­pun­ten bij het ne­men van re­gres
14/02/2018
Suc­ces­vol se­mi­nar 'Pro­duct­vei­lig­heid: Op naar een duur­zaam...
17/01/2018
CMS ad­vi­seert Bel­vac Pro­duc­ti­on Ma­chi­ne­ry, Inc. bij...
15/11/2016
He­alth & Sa­fe­ty Com­pli­an­ce
04/07/2016
Legal de­vel­op­ments in pro­duct li­a­bi­li­ty
With re­stric­ti­ve le­gis­la­ti­on and re­cent land­mark ca­ses,...
08/04/2016
Pro­vi­ding Pro­duct Li­a­bi­li­ty ex­per­ti­se in Li­fes­cien­ces
05/04/2016
CMS lan­ceert 'Glo­bal Pro­duct Li­a­bi­li­ty Team in Li­fes­cien­ces'