Home / Juristen / Fieke van Berkel - van der Meer
De foto van Fiekevan Berkel

Fieke van Berkel - van der Meer

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Fieke van Berkel - van der Meer is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in projectontwikkeling, vastgoedtransacties en huurrecht. Fieke adviseert onder meer bij het opstellen van (turnkey)koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en goederenrechtelijke structuren.

Zij staat zowel beleggers, retailers, projectontwikkelaars en overheden bij.

Fieke is sinds 2014 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij als buitengriffier bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch. Gedurende haar carrière bij CMS heeft Fieke als legal counsel bij een cliënt van CMS, zijnde een vooraanstaande investment manager gewerkt.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master strafrecht en privaatrecht, Universiteit Utrecht

  • Bachelor Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam...
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
24/07/2017
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij in­ves­te­ring in Ka­dans
06/10/2015
CMS be­ge­leidt Bouw­fonds IM bij om­vang­rij­ke trans­ac­tie...
15/10/2014
CMS be­ge­leidt US­AA Re­al­co bij eer­ste trans­ac­tie in...