Home / Juristen / Gieneke van Nierop
De foto van Gieneke Nierop

Gieneke van Nierop

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Gieneke van Nierop is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor. Haar kennis en ervaring spitsen zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht.

De aandachtsgebieden betreffen onder meer B.V.'s, N.V.'s, stichtingen, verenigingen, coöperaties en personenvennootschappen. Gieneke houdt zich bezig met overnames, herstructuringen, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen, corporate house keeping en advisering over het voorgaande.

Een specifiek aandachtsgebied betreft gereguleerde markten, waarbij zij adviseert over statuten, governance, governancecodes en structuren.

Na haar studie Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht begon Gieneke in 2004 bij CMS. Tijdens haar studie liep zij in 2003 tevens stage en was zij werkzaam als student-medewerker bij CMS.

In 2008 heeft zij de notariële beroepsopleiding van de KNB bij de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond.

In 2009 is zij drie maanden op secondment bij CMS in Engeland in Londen geweest.

In 2010 heeft zij de Grotius Academie (specialisatie Vennootschaps- en ondernemingsrecht) afgerond.

Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie

  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit

  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

  • CMS Innovation Advocates team

Meer Minder

Feed

Toon alleen
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab...
13-11-2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
On 1 No­vem­ber 2015 the Di­rec­ti­ve on the An­nu­al Ac­counts Im­ple­men­ta­ti­on Act (the “Im­ple­men­ta­ti­on Act”) en­te­red in­to for­ce in the Ne­ther­lands. The Im­ple­men­ta­ti­on Act im­ple­ments di­rec­ti­ve 2013/34/EU on the an­nu­al ac­counts (the “Di­rec­ti­ve”) and amends book two.
April 2019
UBO-re­gis­ter in­to for­ce as from Ja­nu­a­ry 2020
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
24/04/2018
UBO re­gis­ter – fur­ther news re­gar­ding ti­ming and trusts
April 2018
De­fi­ni­ti­on of ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ner in the Ne­ther­lands
28/02/2018
Con­sul­ta­tie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
14/08/2017
CMS ad­vi­sed Coo­p­er­Vi­si­on Inc. on the ac­qui­si­ti­on of...
07/06/2017
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij in­ves­te­ring in Sprin­gest
01/05/2017
Con­sul­ta­tie Im­ple­men­ta­tie­wet re­gi­stra­tie uit­ein­de­lijk...
24/06/2016
Voor­stel tot her­zie­ning van de Zorg­bre­de Gover­nan­ce...
Re­ac­tie CMS