De foto van Hendrik Struik

Hendrik Struik

Partner
Senior Counsel

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Hendrik Struik heeft meer dan 25 jaar ervaring in IT en Intellectueel Eigendomsrecht en als co-auteur van het eerste handboek over Softwarerecht heeft Hendrik Struik naam gemaakt als IT advocaat in Nederland.

Chambers roemt zijn enviable expertise in the sector and his excellent litigation skills (2006) en meldt "He is an extremely experienced lawyer who provides very straight and clear advice" (2014). Hendrik wordt vermeld in "Best Lawyers in The Netherlands" (editie 2014) voor zijn TMC praktijk. Zijn grote taalbeheersing staat garant voor scherpzinnige contracten en processtukken.

Hendrik is naast advocaat tevens raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en als arbiter verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Hendrik deelt "Anything New or Remarkable under the IP&TMC Sun (or moon)" via zijn Twitter-account.

Meer Minder

"He’s one of the top experts in his field. He’s very analytical and he basically wins cases for you."

Acritas Stars, 2018

“He’s the champions league of lawyers as far as I’m concerned. He is more skilful than most of his peers."

Acritas Stars, 2018

Opleidingen

  • Europees recht, Europacollege, België

  • Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Voorzitter/bestuurslid Vereniging Informaticarecht Advocaten VIRA

  • College voor Klachten en Beroep voor .nl domeinnamen van SIDN

  • Vereniging voor Auteursrecht

  • NvvIR, oud-voorzitter VIRA

Meer Minder

Feed

Toon alleen
29/08/2017
AVG: What’s old?
17/05/2017
Noot van Hen­drik Struik bij uit­spraak Hof A'­dam, 14...
08/02/2017
Noot van Hen­drik Struik bij uit­spraak HvJ EU, 12-10-2016...
03/01/2017
Blij­ven­de on­mo­ge­lijk­heid: nu het com­ple­te ar­rest Wa­ter­drin­ker/SAP
18/08/2016
Nieu­we edi­tie pu­bli­ca­tie 'Trans­mit' nu be­schik­baar
03/05/2016
GD­PR: Wha­t's old?
07/04/2016
Glo­bal Gui­de to Da­ta Breach No­ti­fi­ca­ti­ons 2016
07/04/2016
Glo­bal Gui­de to Da­ta Breach No­ti­fi­ca­ti­ons 2016
21/10/2015
Pu­bli­ca­tie 'Trans­mit' nu be­schik­baar
07/10/2015
Hof van Jus­ti­tie ver­klaart ju­ri­di­sche ba­sis voor Sa­fe...
25/09/2015
Per­soons­ge­ge­vens uit de EU op­slaan in de VS: pas op...
10/09/2015
De li­fes­cien­ces- en zorg­sec­tor: kwets­baar voor da­ta­lek­ken...