Home / Juristen / Jarrik Haust
JarrikHaust-CMS-NL

Jarrik Haust

Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Jarrik Haust is werkzaam binnen de fiscale praktijk van ons kantoor.

Jarrik richt zich voornamelijk op directe belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting. Hij begeleidt ondernemingen bij de fiscale optimalisering van hun activiteiten, compliance en bezwaar- en beroepsprocedures.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam

Meer Minder

Feed

Toon alleen
02/05/2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings in the Ne­ther­lands
An over­view of the re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment