Jeroen-Berlage-CMS-NL

Jeroen Berlage

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels

Jeroen Berlage is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Hij legt zich toe op het civiele bouwrecht in de meest brede zin van het woord en treedt in en buiten rechte op voor een grote verscheidenheid aan (inter)nationale opdrachtgevers, aannemers en adviseurs.

Jeroen voltooide onder meer de postacademische Grotius opleidingen Onroerend Goed en Contracteren en is zelf jaarlijks docent bij postacademische opleidingen aan diverse Universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Daarnaast heeft hij regelmatig gefungeerd als secretaris van de Commissie van Geschillen van KiVi-NIRIA. Hij is onder meer lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten.

Jeroen is sinds 2011 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij bij NautaDutilh en Houthoff Buruma.

Meer Minder

Jeroen Berlage is recommended.

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Nationaal en internationaal contracteren, Grotius Academie
  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

Toon alleen
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
13-10-2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de markt de hui­di­ge stan­daar­den te ver­be­te­ren.
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
Con­tact De­tails
13/10/2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over...
09/11/2015
Wet ar­beid vreem­de­lin­gen: niet lan­ger in be­ton ge­go­ten
27/03/2015
Als goe­de man­nen naar bil­lijk­heid door­schui­ven van...
04/11/2014
Ver­val en ver­ja­rings­ter­mij­nen in de bouw
07/07/2014
Bou­wen aan staats­steun­recht
24/12/2013
Be­ëin­di­ging van de aan­ne­mings­over­een­komst
09/07/2013
Het ver­haal van het re­ten­tie­recht
20/01/2012
CMS be­ge­leidt Vol­ker­Wes­sels bij aan- en ver­koop An­na...