Home / Juristen / Kimberly Friesen
Kimberly Friesen

Kimberly Friesen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Kimberly Friesen is werkzaam binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor. Zij is actief in technologie, media en communicatie en het intellectuele eigendomsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met privacy en IT-contracten.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master internet, intellectuele eigendom en ICT, Vrije Universiteit Amsterdam

  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam

Meer Minder

Feed

Toon alleen
23/09/2019
Uit­ge­licht: Reik­wijd­te van het in­za­ge­recht
23/09/2019
Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy: een greep uit de re­le­van­te...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens...
03/07/2019
CMS ad­vi­seert Ren­de­ment Uit­ge­ve­rij bij aan­koop Be­las­ting­Be­lan­gen
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
18/04/2019
Be­scher­ming van be­drijfs­ge­hei­men
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
04/07/2018
Het ge­bruik van dro­nes
30/04/2018
Pri­va­cy & slim­me pro­duc­ten