Home / Juristen / Marjolein Pesch
De foto van Marjolein Pesch

Marjolein Pesch

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Marjolein Pesch is sinds 1989 advocaat en heeft een brede juridische achtergrond. Zij is gespecialiseerd in contractenrecht (vaak op het breukvlak van privaat- en publiekrecht), onroerend goed recht (o.a. koop- en verkoop, huurrecht, bouwrecht, gebiedsontwikkeling en aanbestedingsrechtelijke aspecten daarvan), agrarisch recht (onder andere  pachtrecht, onteigeningsrecht).

Marjolein heeft drie Grotius Specialisatieopleidingen voltooid: Ondernemings- en vennootschapsrecht, Onroerend goedrecht en Algemeen Bestuursrecht.

Op maatschappelijk gebied is zij jarenlang actief geweest als commissaris in de Raad van Toezicht van een lokale Rabobank en voorts als algemeen bestuurslid in een commissie openbaar onderwijs. Voorts is zij lid van een Rotary club.

Marjolein is als vaste docent verbonden aan het Instituut voor Juridische Opleidingen (cursus 'Vastgoedcontracten met de overheid').

Marjolein is Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Begeleiding ontwikkelaar bij verkoop multi-tenant kantoorpand aan belegger. CMS heeft geadviseerd op de overgang van huursituatie naar de belegger, de btw- en overdrachtsbelastingaspecten, de koopovereenkomst en de ontvlechting van de samenwerking. De transactieprijs bedraagt EUR 12,1 miljoen.
 • Begeleiding van eigenaars van pijpleidingen bij onteigeningsprocedure.
 • Intensieve, bijna dagelijkse advisering over diverse huurkwesties (met name winkelruimte en kantoorruimte) en opstellen huurcontracten met betrekking tot alle vastgoedobjecten van cliënt.
 • Advisering en procedures over afgebroken onderhandelingen.
 • Advisering en procedures over verjaringskwesties.
 • Advisering en procedures over koop- en verkoop.
 • Deelname aan due diligence onderzoeken in het kader van voorgenomen transacties.
Meer Minder

Opleidingen

 • Leergang huurrecht, Academie voor de Rechtspraktijk

 • Algemeen bestuursrecht, Grotius Academie

 • Onroerend goedrecht, Grotius Academie

 • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie

 • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam

Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging Vastgoed Juristen

 • Docent Instituut voor Juridische Opleidingen (Vastgoedcontracten met de overheid)

 • Rotary Club Mijdrecht

 • Docent Geoplan (PPS en aspecten van aanbestedingsrecht en staatsteun)

 • Focusgroep Vastgoed en Overheid

 • Praktijkgroep Projecten (PPS)

 • Praktijkgroep Aanbestedingsrecht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
08/03/2013
De bij­zon­de­re con­tracts­po­si­tie van de over­heid en de...
01/02/2013
Non-con­for­mi­teit bij over­dracht van agra­risch on­roe­rend...
14/12/2012
De ef­fec­ten van het re­geer­ak­koord voor de agra­ri­sche...
28/09/2011
Con­trac­te­ren over bouw­tech­ni­sche kwa­li­teit ge­oor­loofd?
05/07/2011
Ver­plich­ting tot ge­bruik GIW-mo­del is nie­tig
05/07/2010
Jaar­boek­je On­roe­ren­de Za­ken 2010